Encyklopedie města Ostravy !!!

Profesor Alois Schwarz (1854–1928). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Alois Schwarz


  • * 19.06.1854 Dolní Kounice (okr. Brno-venkov) – † 14.01.1928 Zlaté Hory (okr. Jeseník)


  • středoškolský profesor, chemik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Zasloužil se o německé školství na Ostravsku, angažoval se při zakládání mateřských školek a obecných škol zřizovaných ze soukromých prostředků, s podporou spolků a donátorů. Rovněž se v obecním výboru zasadil o zřízení německé obchodní školy. Především díky jeho činnosti vznikla v Moravské Ostravě v roce 1902 první střední škola pro dívky, nejprve jako soukromé lyceum, které po dvě desetiletí osobně řídil, a později jako reformní reálné gymnázium, jehož postátnění ještě organizačně připravil. Používal nejnovějších pedagogických metod, dbal na potřebnou součinnost školy a rodičů, studentů a učitelů. Při výchově dívek kladl důraz i na jejich tělesný rozvoj v podobě zpřístupnění moderních sportů, pořádání pravidelných turistických výletů a tělocvičných kurzů.
   Vedle své pedagogické práce byl činný také vědecky. Byl předním rakouským odborníkem na technologie pivovarské a cukrovarnické výroby, zejména kvasné chemie a umělého chlazení. Již roku 1878 byl vyslán brněnskou Obchodní a živnostenskou komorou jako expert na Světovou výstavu v Paříži, odkud zprostředkoval nejnovější poznatky v oboru pivovarnictví a cukrovarnictví. Pravidelně podnikal studijní cesty do zemí západní Evropy a v celé řadě odborných studií popsal např. výrobní technologie průmyslových pivovarů v Německu. Sám také chemické části technologií navrhoval pro některé ostravské pivovary. Vydával odborný pivovarnický časopis s názvem Brautechnische Rundschau.
   Byl významným představitelem německé komunální politiky v Moravské Ostravě před první světovou válkou. V letech 1891–1908 zasedal v obecním výboru. V následujících volbách pod tlakem antisemitských německých nacionálů svoji kandidaturu stáhl, aby neblokoval možnost spolupráce německých stran. Náležela mu velká zásluha na vybudování městského (v dané době německého) divadla, patřil mezi první členy divadelního výboru. Vydáváním turistických průvodců po Moravské Ostravě a jejím okolí přispěl k propagaci moravskoslezského regionu. Nejstarší z nich vyšel již v roce 1886.
   Vysoké pracovní nasazení a agilní veřejná angažovanost mu přivodili nervové zhroucení, s jehož následky se v posledních letech života vyrovnával při léčebných pobytech ve Švýcarsku, Itálii a naposledy v sanatoriu ve Zlatých Horách.


  • vzdělání

   německá Státní vyšší reálka v Brně
   Vysoká škola technická v Brně, studium chemie a chemické technologie (1872–1875)
   jmenování profesorem chemie a přírodopisu (1879)

  • jiné pocty

   c. k. školní rada


  • zaměstnání

   evangelická, později státní vyšší reálka v Bílsku, suplent (1875–1877)
   německá Státní vyšší reálka v Brně, suplent (1877–1879)
   Zemská vyšší reálka v Moravské Ostravě, suplent, profesor (1879–1905)
   Dívčí lyceum v Moravské Ostravě, profesor, ředitel (1902–1923)
   Dívčí reformní reálné gymnázium Německého spolku v Moravské Ostravě, člen kuratoria (1923–1928)

  • odborné a zájmové organizace

   Gewerbeverein, člen výboru
   Deutsches Theater, člen výboru
   Freiwillige Feuerwehr


  • obrazy

   img1657.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Pressburger


  • partneři

   Hedwig Schwarz (Neumann)


  • děti

   Paul Schwarz
   Robert Schwarz
   Lilly Pressburger (Schwarz)


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 11. 2021