Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Dr. jur. Paul Schwarz


  • * 12.06.1882 Moravská Ostrava – † 25.08.1951 Bonn (Německo)


  • diplomat, spisovatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Výmarská republika, Spojené státy americké, Spolková republika Německo


  • zajímavé okolnosti

   Před první světovou válkou se uplatnil zejména jako odborný publicista se zaměřením na chemický průmysl a těžbu zemního oleje. Svoji pozornost věnoval zvláště ropnému průmyslu v Haliči. Na sklonku první světové války vstoupil do německých diplomatických služeb. Během svého působení na konzulátu v Praze byl roku 1919 neoprávněně obviněn z šíření štvavých letáků proti Československé republice a krátce uvězněn. Po nástupu nacistů k moci byl v roce 1933 z německých diplomatických služeb propuštěn. Zůstal v exilu v USA, kde se mj. stal spolupracovníkem německojazyčných amerických novin New Yorker Staats-Zeitung a Herold. V roce 1943 vydal rovněž biografii nacistického ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentrop.


  • vzdělání

   Zemská vyšší reálka v Moravské Ostravě (1892–1899)
   Vysoká škola technická v Brně, studium chemie
   univerzity v Berlíně, Lipsku a Vratislavi, studium práv


  • zaměstnání

   německý vicekonzul v Praze (1918)
   Ministerstvo zahraničních věcí Německa v Berlíně (Auswärtiges Amt), legační rada (od 1919)
   německý konzul v Colombu, Srí Lanka
   německý konzul, později generální konzul v New Yorku, USA (1929–1933)
   noviny New Yorker Staats-Zeitung a Herold, publicista
   Ministerstvo spravedlnosti USA, poradce v záležitostech německých emigrantů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Pressburger


  • rodiče

   Alois Schwarz
   Hedwig Schwarz (Neumann)


  • sourozenci

   Robert Schwarz
   Lilly Pressburger (Schwarz)


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 11. 2021