Encyklopedie města Ostravy !!!

Dr. Max Böhm (1857–1952). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Dr. Max Böhm


  • * 25.10.1857 Wien (Rakousko) – † 07.01.1952 Haifa (Izrael)


  • průmyslník, podnikatel, manažer


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Izrael


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny majitele kloboučnické firmy. V roce 1889 založil s účastí vídeňského kapitálu komanditní společnost Dr. Max Böhm & Co., ostravská rafinerie minerálních olejů. Továrna vybudovaná v sousedství přívozského železničního nádraží byla plně uvedena do provozu v roce 1892. Díky odborné specializaci Maxe Böhma se v ní podařilo vyrábět prvotřídní mazací oleje a technický benzín pro stroje z haličské suroviny, což zbavilo rakouský průmysl závislosti na ruské ropě. Vyráběl se zde rovněž petrolej ke svícení, jehož byla ostravská rafinerie největším rakouským exportérem do Německa a Švýcarska. V roce 1908 došlo k transformaci firmy na společnost s ručením omezeným Přívozské závody minerálních olejů a následně k podstatnému rozšíření a technické modernizaci podniku. Krátce před vypuknutím první světové války odprodal Max Böhm své podíly ve firmě a zůstal pouze v hlavních manažerských funkcích. Po vzniku ČSR provedl firmu procesem nostrifikace a dalšími majetkoprávními změnami, vedoucími až k zakcionování v roce 1931. Byl členem správní rady společnosti a ředitelem podniku až do roku 1939, a to i u dceřiné firmy Ostranaft, akciové společnosti pro obchod minerálními oleji, založené v Moravské Ostravě v roce 1933.
   Max Böhm byl trvale usazen v Moravské Ostravě od roku 1893, kdy nechal pro svoji rodinu Felixem Neumannem vybudovat prostornou vilu poblíž městského parku (dnes Husův sad) č. pop. 1042. V letech 1905–1918 zasedal v obecním výboru, kde se věnoval zejména technickým a finančním záležitostem. Ve věku 82 let město opustil a na začátku druhé světové války uprchl se svojí ženou před nacistickou hrozbou přes Rakousko a Itálii do tehdejší britské Palestiny, kde s pomocí svých dětí nalezl azyl. Přiřadil se k osadníkům zakládajícím novodobý izraelský stát.


  • bydliště

   Moravská Ostrava, Matiční, č. pop. 1042

  • čestný občan

   Přívoz


  • vzdělání

   gymnázium ve Vídni
   polytechnika v Curychu
   strojírenství na Vysoké technické škole v Karlsruhe
   Filozofická fakulta univerzity ve Freiburgu (doktorát z chemie)

  • vyznamenání a pocty

   vyznamenání Červeného kříže II. třídy s válečnou dekorací


  • politická orientace

   němečtí liberálové

  • odborné a zájmové organizace

   Verein österreichischer und deutscher Chemiker
   Severomoravsko-slezský svaz průmyslníků, člen předsednictva
   Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě, člen výboru a představenstva, místopředseda (1895–1920)
   Spolek židovských odborných škol, předseda (1920–1934)
   ostravská lóže B´nai B´rith


  • obrazy

   img1659.jpg

   img1660.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Felix Neumann


  • partneři

   Adele Böhm (Wolf)
   sňatek: 12. 09. 1892 Bad Vöslau


  • děti

   Annie Karoline Böhm (Böhm)
   Erich Böhm
   Leo Böhm
   Franz Böhm
   Käthe Böhm (Böhm)


  • události

   5. 3. 1898
   Ustavující valná hromada Obchodní a živnostenské banky v Moravské Ostravě v roce 1898


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Sčítací arch domu čp. 1042 Moravská Ostrava


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 08. 11. 2021