Encyklopedie města Ostravy !!!

Stavitel Klemens Isidor Hladisch (1844–1893). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Klemens Isidor Hladisch


  • * 23.11.1844 Loštice (okr. Šumperk) – † 03.04.1893 Moravská Ostrava


  • stavební podnikatel, stavitel, majitel realit


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny loštického měšťana. Do Moravské Ostravy přišel v roce 1868, kdy zde začal pracovat jako stavbyvedoucí ve firmě stavitele Franze Georga Böhma. V roce 1873 si v Moravské Ostravě otevřel samostatnou stavitelskou živnost. Prováděl stavby pro Rothschildovy doly, Severní dráhu Ferdinandovu či Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Získal četné veřejné zakázky státní i obecní, pro Moravskou Ostravu realizoval např. stavbu hasičské zbrojnice. Prováděl i celou řadu sakrálních staveb na Moravě a ve Slezsku - katolický kostel v Dolní Suché, evangelický kostel při věznici v Těšíně, kaple farního kostela v Lošticích, novogotický kostel v Hrušově. V roce 1884 zvítězil ve veřejné soutěži na stavbu chrámu Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Stavěl také průmyslové stavby jako provozní budovy Strassmannova pivovaru či Glassnerovy cihelny. Počátkem 80. let 19. století začal jako vůbec první na Ostravsku provádět cementové a betonové stavby, novou technologii použil při budování kanalizace v tzv. Nových Vítkovicích. V roce 1888, odkdy byl mj. členem moravskoostravského obecního výboru, uvedl do provozu nově vybudovanou restauraci U Koule s na ni navazující dělnickou kolonií ve Lhotce (pozdějších Mariánských Horách).
   Byl ženat s Adelheid (Adele), roz. Chlopkovou, dcerou administrátora orlovského velkostatku, s níž měl pět dětí: Stefanie (* 1874), Gabriele (* 1878), Robert (* 1880), Isidor (* 1883) a Melanie (* 1885).


  • čestný občan

   Výškovice (m. č. Ostravy)


  • vzdělání

   vyšší zemská reálka v Olomouci
   technická škola ve Vídni


  • politická orientace

   němečtí liberálové

  • odborné a zájmové organizace

   Společenstvo svobodných a koncesovaných živností v Moravské Ostravě, předseda
   Okresní silniční výbor v Moravské Ostravě, předseda


  • obrazy

   img1663.jpg


  • osoby

   Josef Zuber


  • děti

   Robert Hladisch


  • osoba na objektech

   Hrobka rodiny Hladisch
   hrobka


  • stavby

   Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka Hasičská zbrojnice německého sboru dobrovolných hasičů
   Smetanovo náměstí 886


  • události

   4. 9. 1892
   Oslava 20. výročí založení německého sboru dobrovolných hasičů v Moravské Ostravě


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   starý městský hřbitov, hrobka rodiny Hladisch


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 08. 11. 2021