Encyklopedie města Ostravy !!!

Monumentální nástěnná malba andělů a světců v čele s vítězným Kristem Spasitelem z roku 1971 v kostele v Hošťálkovicích je dílem Jana Obšila. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Jan Obšil


  • * 25.12.1908 Hustopeče (okr. Břeclav) – † 13.04.1983 Ostrava


  • malíř, scénograf, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Už jako gymnaziální student projevoval zájem o výtvarné a divadelní umění. Vystudoval akademické malířství v ateliéru Maxe Švabinského, od roku 1935 vyučoval kreslení na reformním reálném gymnáziu v Moravské Ostravě a vedl výtvarné kurzy. Angažoval se v Moravskoslezském sdružení výtvarných umělců. V roce 1938 vytvořil první scénické návrhy pro ostravské divadlo, v němž po druhé světové válce působil jako výtvarník. V letech 1956–1960 byl prvním oficiálně jmenovaným šéfem výpravy a dílen Státního divadla v Ostravě (dnes Národní divadlo moravskoslezské). Pohostinsky tvořil výpravu také pro divadla v Brně, Olomouci, Pardubicích, Teplicích, Prešově či Českém Těšíně. Nejčastěji pohostinsky spolupracoval s divadelní scénou v Opavě. Vedle scénografie tvořil též knižní ilustrace, sgrafita, drobnou a užitou grafiku, figurální malbu, portréty, zátiší, monumentální kompozice či nástěnné malby. Mezi jeho obrazy vyniká zapomenutý triptych z roku 1941 Ostravská madona. Jako věřící katolík se i v době komunismu věnoval církevnímu umění. Byl např. autorem monumentální kompozice českých světců v kapli sester Kongregace sv. Kříže v centru Ostravy a celé řady nástěnných maleb pro kostely v obcích současného Moravskoslezského kraje (např. Bohumín, Kravaře, Třebovice, Baška, Hnojník, Skřípov).


  • cena města

   1954


  • vzdělání

   gymnázium v Hustopečích
   Akademie výtvarných umění v Praze


  • zaměstnání

   reformní reálné gymnázium v Moravské Ostravě, učitel kreslení (1935–1945)
   Státní divadlo Ostrava (1945–1973)


  • obrazy

   img1797.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   Rektorát Ostravské univerzity
   Dvořákova 7/138 Kostel sv. Josefa (Don Bosco) v Moravské Ostravě
   Vítkovická


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 31. 03. 2022