Encyklopedie města Ostravy !!!

Nadační listina z 30. 10. 1830. Zdroj: Archiv města Ostravy

  Kašpar Pittler


  • * 31.12.1753 Opava – † 28.10.1832 Moravská Ostrava


  • emeritní kaplan, zakladatel nadace pro zřízení městské nemocnice


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Na kněze byl vysvěcen 28. 10. 1777. Do Moravské Ostravy přišel v roce 1794 a jako kaplan převzal část povinností zdejšího faráře. Vnímal bezútěšnou situaci přestárlých opuštěných a chudých lidí, kteří potřebovali ošetření. Proto se rozhodl pořídit poslední vůle (v roce 1820 a 1823), ve kterých odkázal veškerý svůj majetek ve prospěch budoucí nemocnice. Obě poslední vůle zanesl v roce 1830 do nadační listiny, v níž úmysl darovat majetek potvrdil. K otevření městské nemocnice došlo v roce 1848 na Mostní ulici (dnes křížení ulice 28. října a Sokolské třídy).


  • vzdělání

   studium teologie na univerzitě v Olomouci (ukončení 1776)


  • hrob

   pohřben 30. 10. 1753 na hřbitově u kaple sv. Lukáše


  • obrazy

   img0668.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   28. října
   Sokolská třída


  • stavby

   Hřbitov u kaple svatého Lukáše
   Puchmajerova


  • události

   9. 10. 1846
   Souhlas Moravského gubernia ke stavbě městské nemocnice v Moravské Ostravě 30. 10. 1830
   Nadační listina Kašpara Pittlera z roku 1830 31. 1. 1823
   Kašpar Pittler odkazuje svůj majetek nadaci na zřízení nemocnice (1823)


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 13. 12. 2023