Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Karl Hitzigrath


  • * 08.05.1846 Pusté Jakartice (m. č. Opavy) – † 26.10.1907 Přívoz (m. č. Ostravy)


  • hutní technik, manažer v hutním průmyslu, komunální politik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Pruské království, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z tehdy pruské pohraniční osady Klingebeutel, kde se narodil do rodiny přednosty celního úřadu. Účastnil se vojenského tažení v době prusko-francouzské války 1870–1871, byl raněn, dosáhl hodnosti poručíka. Poté přijal místo ve válcovně v Lipinách (dnes m. č. Świętochłowic, Polsko) a následně vstoupil do služeb k hraběti Quido Henkelovi von Donnersmarck jako huťmistr ve válcovně zinku v Přívoze, jejímž ředitelem se posléze stal. Válcovnu vedl až do její transformace na Akciovou společnost rakousko-uherských válcoven zinku, jež vznikla v roce 1899 spojením pěti podniků: kromě Donnersmarckovy huti také přívozské konkurenční zinkovny Tlach & Keil a válcoven v Dziedicích, Osvětimi (obě Polsko) a Vacsi (Maďarsko). Donnersmarckova huť hrála v nové společnosti přední roli a Karl Hitzigrath byl jmenován centrálním ředitelem.
   Byl přísedícím presbyteria evangelické církve v Moravské Ostravě. Od roku 1889 zasedal v obecním výboru Přívozu a též v obecní radě, předsedal školské sekci, věnoval se záležitostem právním a živnostenským. Podílel se na všestranném rozvoji a modernizaci Přívozu na sklonku 19. a počátkem 20. století. Patřil ovšem mezi vyhraněné německé nacionály a usiloval o upevnění německého charakteru obce. Byl členem správní rady Obchodní a živnostenské banky v Moravské Ostravě, členem ředitelství přívozské spořitelny a přísedícím živnostenského soudu.
   Byl celkem třikrát ženat a měl pět dětí. Jeho synové Ludwig (* 1876) a Paul (* 1877) vystudovali inženýrské obory a působili rovněž v hutním průmyslu. V roce 1899 si nechal architektem Felixem Neumannem vybudovat vlastní činžovní dům na přívozském náměstí (č. pop. 534).


  • čestný občan

   Moravská Ostrava


  • vzdělání

   studium ve Vratislavi


  • zaměstnání

   Donnersmarckova huť, huťmistr, ředitel
   Akciová společnost rakousko-uherských válcoven zinku, centrální ředitel

  • politická orientace

   německý nacionál


  • prameny, literatura


  • osoby

   Felix Neumann


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 05. 06. 2023