Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  JUDr. Jan Valeček


  • * 15.12.1880 Mikolajice (okr. Opava) – † 29.11.1975 Brno


  • soudce, spolkový činovník, publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Byl synem národně uvědomělého českého rolníka z Opavska. Během svého působení ve Slezsku a na Ostravsku se intenzivně věnoval letní i zimní turistice. Po první světové válce se podílel na obnovení činnosti Pobeskydské jednoty slezské, přenesení jejího sídla do Frýdku a přeměně spolku v odbor Klubu československých turistů. Zasloužil se o výstavbu první české spolkové chaty ve slezské části Beskyd na Prašivé (ústřední místnost chaty byla na jeho počest pojmenována Valečkův sál). Byl velkým znalcem Slezských a Moravskoslezských Beskyd, o nichž uveřejnil řadu propagačních textů v odborných turistických časopisech. Rukopis jeho vzpomínek je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně.
   V době svého působení u Krajského soudu v Moravské Ostravě rozhodoval mj. soudní pře mezi vlastníky domů poškozených důlní činností a těžířstvy nebo spor několika stovek majitelů nemovitostí v Hrušově s tamní chemickou továrnou. Jako znalec specifických ostravských poměrů byl také povolán v roce 1929 k Vrchnímu soudu do Brna.


  • vzdělání

   obecná škola v Mikolajicích
   české Matiční gymnázium v Opavě
   Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze


  • zaměstnání

   Krajský soud v Opavě, soudní praktikant
   Okresní soud v Klimkovicích, soudní praktikant
   Krajský soud v Těšíně, soudní praktikant
   Okresní soud v Jablunkově, okresní soudce (1909–1918)
   Okresní soud ve Frýdku, přednosta (1919–1922)
   Krajský soud v Moravské Ostravě, předseda senátu pro civilní spory (1922–1929)
   Vrchní soud v Brně
   Nejvyšší soud v Brně, senátní prezident (do 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   Pobeskydská jednota slezská, předseda
   Klub československých turistů


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Valentin Valeček


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 24. 02. 2022