Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Dr. techn. Jan Čermák (1903–1989). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Ing. Dr. techn. Jan Čermák


  • * 06.02.1903 Židlochovice (okr. Brno-venkov) – † 24.01.1989 Ostrava


  • vodohospodář, stavitel přehrad, vrchní stavební rada


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny advokáta a českého vlastence. V letech 1934–1942 byl stavebním správcem úprav na řekách Odra a Ostravice v Moravské Ostravě, kde prováděl všechny projekční práce a vedl větší část stavebních prací, včetně regulace Lučiny. Byl vodohospodářským poradcem ve věcech zásobování Vítkovických železáren užitkovou vodou. V roce 1942 byl nuceně penzionován, otevřel si v Moravské Ostravě vlastní projekční kancelář. Jeho příbuzní byli v době nacistické okupace jako příslušníci odboje pronásledováni, on sám byl v roce 1944 pro židovský původ manželky internován v táboře v Postoloprtech, žena uvězněna v táboře v Terezíně. Po válce se vrátil k vodohospodářské práci ve veřejné správě. Projektoval a řídil výstavbu dvou prvních údolních přehrad na Ostravsku - Kružberku a Žermanic. Pro svůj sociální původ a členství v předválečné sociální demokracii byl politicky šikanován, proto raději odešel pracovat do báňského sektoru, kde se stal hlavním vodohospodářským odborníkem na řešení zásobování dolů vodou, čištění odpadních vod a salinitu důlních vod v ostravsko-karvinském revíru.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Boskovicích a v Brně (1914–1922)
   Česká vysoká škola technická v Brně (1922–1928)
   dizertace na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (1946)


  • zaměstnání

   Zemská správní komise v Opavě, meliorační oddělení (1928)
   Zemský úřad v Brně, meliorační oddělení a oddělení pro stavbu přehrad (1928–1934)
   Moravskoslezský zemský národní výbor, expozitura v Ostravě, přednosta oddělení pro úpravu splavných toků a přehrad (1945–1949)
   Krajský národní výbor v Ostravě, přehradní oddělení technického referátu (1949–1955)
   Báňské projekty Ostrava (1955–1964)

  • odborné a zájmové organizace

   Hospodářská rada generálního sekretariátu předsednictva vlády, vodohospodářská komise (1949–1952)
   Státní výbor pro rozvoj techniky


  • obrazy

   img1759.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   20. 12. 1958
   Zahájení zásobování Ostravy vodou z nádrže Kružberk v roce 1958


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Osobní fond Čermák Jan


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 08. 03. 2022