Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Adolf Hannel


  • * 11.09.1892 Bohumín (okr. Karviná) – † 21.01.1944 Hranice (okr. Přerov)


  • starosta města Svinova v období nacistické okupace


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Aktivní účastník 1. světové války, invalidní v důsledku zranění.
   Patřil k zakládajícím členům DNSAP ve Svinově, po jejím rozpuštění opět zakládajícím členem Henleinova hnutí Sudetendeutsche Heimatsfront a pozdější Sudetendeutsche Partei.


  • bydliště

   Svinov, Bílovecká 661/30


  • vzdělání

   tři roky měšťanské školy a dva roky obchodní školy

  • vyznamenání a pocty

   Medaile na paměť 1. X. 1938 s pražskou stuhou


  • zaměstnání

   úředník rourovny ve Svinově
   starosta města Svinova 1938–1943

  • politická orientace

   nacionální socialismus, postupně člen DNSAP, SHF, SdP, NSDAP

  • odborné a zájmové organizace

   Deutscher Turnverein


  • prameny, literatura


  • partneři

   Margarete Hannel (Raab)
   sňatek: 15. 2. 1926


  • ulice

   Bílovecká


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   matrika sňatků Svinov, Adolf Hannel


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 07. 03. 2022