Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Leopold Popp


  • * 27.09.1867 Nový Jičín – † ?.5.1945 [místo přesně neurčeno]


  • stavitel, stavební podnikatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny soukenického mistra. Praktikoval ve firmě těšínského stavitele Friedricha Fuldy, kde pracoval na soukromých i báňských a hutních stavbách habsburských arcivévodů a Těšínské komory. V roce 1887 přišel do Moravské Ostravy, nejprve pracoval ve firmách stavitelů Franze Georga BöhmaJosefa Zubera. V roce 1896 získal v Moravské Ostravě samostatnou stavitelskou koncesi a následně převzal firmu předčasně zemřelého Josefa Zubera, kterou provozoval se svým společníkem stavitelem Ferdinandem Mainxem. Jejich firma patřila na Ostravsku k ekonomicky nejúspěšnějším, proto již roku 1907 přešla od podnikání na bázi koncesované živnosti k soudně protokolované firmě. Ta nesla obchodní název Ferd. Mainx & Leop. Popp, podnikatelství staveb a obchod stavebním materiálem, ovšem velmi záhy se jejím jediným společníkem a vlastníkem stal samotný Leopold Popp, zatímco Ferdinand Mainx ve firmě působil jako samostatný koncesovaný stavitel. Firma ukončila činnost počátkem roku 1943.
   Firma Mainx & Popp projektovala a prováděla celou řadu průmyslových staveb pro Wilczekovo kamenouhelné těžířstvo či Severní dráhu Ferdinandovu, ale též např. strojírnu a slévárnu Ernsta Macholda či strojní pekárnu Josefa Tilleho. Stavěla rovněž četné nájemní domy v centru Moravské Ostravy a patřila mezi nejprogresivnější tvůrce secesní architektury ve městě. Sám Leopold Popp rovněž do výstavby činžovních domů investoval, např. na dnešních ulicích Reální a Antonína Macka.
   Patřil k předním představitelům německé nové buržoazie v Moravské Ostravě. Konec druhé světové války v roce 1945 zastihl celou jeho rodinu zřejmě na útěku před blížící se frontou v Praze. V důsledku výbuchu protiněmeckých nálad došlo k násilnému rozdělení rodiny - Leopold Popp byl počátkem května uvězněn na Pankráci, odkud byl odeslán transportem do Malé pevnosti v Terezíně. Během cesty však zemřel na následky prožitých útrap a byl pochován do masového hrobu v Bohušovicích nad Ohří. Manželka a dcera byly převezeny do internačních táborů v Moravské Ostravě a následně roku 1946 zařazeny do odsunu do amerického okupačního pásma v Německu.


  • měšťan od

   1899


  • vzdělání

   Státní průmyslová škola v Brně


  • prameny, literatura


  • osoby

   Franz Georg Böhm
   Ferdinand Mainx
   Josef Zuber


  • stavby

   Městská vila
   Husův sad, Milíčova 20/1231


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 21. 03. 2022