Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ferdinand Mainx


  • * 30.08.1860 Šenov u Nového Jičína (okr. Nový Jičín) – † 09.09.1942 Moravská Ostrava


  • stavitel, stavební podnikatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny domkáře a zedníka. Poprvé se v Moravské Ostravě připomíná v roce 1896, kdy zde začal podnikat se svým dlouholetým společníkem Leopoldem Poppem ve výstavbě dělnických domků pro důlní společnosti, jako bylo těžířstvo Marie-Anne, později Rakouská báňská a hutní společnost, či Wilczekovo kamenouhelné těžířstvo. Firma Mainx & Popp vytvořila typizovaný projekt dělnického domu pavlačového charakteru, který se pak uplatňoval v četných koloniích v Mariánských Horách a v Přívoze. Zejména v době mohutné stavební modernizace Moravské Ostravy v prvních desetiletích 20. století se Ferdinand Mainx se svým společníkem stali nejprogresivnějšími tvůrci secesní architektury na Ostravsku (charakteristické využívání prvků florální secese, kombinování vegetabilního dekoru s výrazovými prvky geometrické secese a dekorativismu). Četné jejich stavby byly prohlášeny za kulturní památky. Podíleli se na zástavbě dnešního Jiráskova náměstí a přilehlé Poštovní ulice, realizovali stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Michálkovicích, projektovali soubor staveb dolu Jan Michal (Michálka) ve Slezské Ostravě aj. Ferdinand Mainx rovněž sám investoval do výstavby činžovních domů v Moravské Ostravě.
   Zasloužil se o zřízení Uměleckoprůmyslového muzea ostravsko-karvinského revíru a podílel se na vyhledávání a shromažďování muzeálních exponátů.


  • vzdělání

   Obecná škola v Šenově (1868–1872)
   [Státní průmyslová škola v Brně]


  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezský živnostenský spolek
   Spolek uměleckoprůmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír, člen technického výboru


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leopold Popp


  • ulice

   Jiráskovo náměstí
   Poštovní


  • stavby

   Městská vila
   Husův sad, Milíčova 20/1231


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 21. 03. 2022