Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Richard Bobretzky


  • * 31.03.1892 Opava – † ?


  • veterinář, ředitel městských jatek v Moravské Ostravě


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po 2. světové válce odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Ostravě k trestu odnětí svobody v trvání 20 let.


  • bydliště

   Wagnergasse 19, Opava
   Stodolní, služební byt na jatkách, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   státní vyšší reálka Opava
   Vysoká škola zemědělská Vídeň (dva semestry)
   Vysoká škola veterinární Vídeň, diplomovaný veterinář 14.4.1920

  • vyznamenání a pocty

   Vyznamenán jako rakousko-uherský důstoujník během 1. světové války:
   Medaile za statečnost I. třídy (Tapferkeitsmedaille 1. Klasse)
   Signum laudis s meči
   Karlův vojenský kříž (Karl-Truppenkreuz)


  • zaměstnání

   Kateřinky (dnes m. č. Opavy), jatka, veterinář 1920-1939, vedoucí 1939
   soukromá praxe v Opavě 1940-1941
   Městská jatka v Moravské Ostravě, ředitel 1941-1945
   Úřední veterinář města Moravské Ostravy (jakožto nadřízený všech veterinářů v obvodu Magistrátu města Moravské Ostravy) 1941-1945

  • politická orientace

   člen NSDAP (v SdP od března 1938)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Brtník


  • partneři

   Erna Bobretzky (Thamm)
   sňatek: 11.11.1925


  • děti

   Joachim Bobretzky
   Johanna Bobretzky
   Mechtilde Bobretzky


  • ulice

   Stodolní


  • stavby

   Městské jatky
   Porážková 3204


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 15. 03. 2022