Encyklopedie města Ostravy !!!

Bohuslav Šída. Zdroj: Národní divadlo moravskoslezské v Moravské Ostravě 1919-1929

  Bohuslav Šída


  • * 28.01.1884 Nýřany (okr. Plzeň-sever) – † 1.12.1944 Terezín (okr. Litoměřice)


  • knihovník města Moravské Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V mládí vystřídal řadu manuálních zaměstnání, byl mj. i horníkem. V letech 1911-1917 pobýval delší dobu v zahraničí (v Belgii, Anglii, Francii a Německu) a díky tomu disponoval značnými jazykovými znalostmi, což částečně vyrovnávalo absenci jakéhokoli vyššího vzdělání.
   Od roku 1929 byl členem moravskoslezského zemského výboru v Brně, což ho zcela vytěžovalo a na knihovnickou práci včetně nejnutnější administrativy s tím spojené mu nezbýval čas, takže musel čelit dokonce i disciplinárnímu řízení. Proto přestal na vlastní žádost v roce 1936 vykonávat funkci městského knihovníka a o tři roky později ze stejných důvodů zažádal o přeložení do výslužby.
   Zatčen gestapem na podzim 1944 v rámci "preventivních opatření" (uváděná data zatčení se různí v rozmezí září až listopad), následně uvězněn v Terezíně, kde zemřel na následky otravy krve.


  • bydliště

   Husova 6, Moravská Ostrava
   Nádražní 5, Moravská Ostrava
   Bankovní 1, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   měšťanská škola
   Státní knihovnická škola v Praze, státní knihovnická zkouška, složena 19. a 20. června 1922


  • dílo

   Příručka české literatury ku studiu socialismu a dělnického hnutí. Moravská Ostrava 1920


  • zaměstnání

   veřejná knihovna a čítárna Národní jednoty Pošumavské v Nýřanech, knihovník 1909-1911
   tajemník krajanských spolků v Porýní-Vestfálsku (Německo) 1915-1917
   Dělnická akademie v Moravské Ostravě, organizační tajemník 1917-1920
   přísedící moravskoslezského zemského výboru
   Knihovna města Moravské Ostravy, městský knihovník (ředitel knihovny) 1921-1936, 1937-1939 na vlastní žádost přeložen jako knihovník do Bezručovy veřejné knihovny ve Vítkovicích, penzionován na vlastní žádost 30.9.1939

  • politická orientace

   sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Národní divadlo moravskoslezské


  • obrazy

   img1816.jpg

   img1817.jpg img1818.jpg img1819.jpg img1820.jpg


  • pojmenované ulice

   - Šídova ()


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Reflektor"
   Archivní pramen
   "Bohuslav Šída - osobní spis"


  • partneři

   Barbora Šídová (Bradová)
   sňatek: 25.6.1909 Stříbro
   (manželství rozloučeno 19.5.1925)
   Marie Šídová (Skutková)
   sňatek: 27.8.1925


  • děti

   Emilie Kočková (Šídová)
   Bohuslav Šída
   Jiřina Šídová
   Růžena Melicharová (Šídová)


  • ulice

   Husova
   Nádražní
   Bankovní


  • události

   9. 2. 1930
   Otevření veřejné knihovny a čítárny na náměstí Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Domovská matrika Moravská Ostrava, Bohuslav Šída Encyklopedie města Brna
   heslo Bohuslav Šída Slovník českých knihovníků
   heslo Bohuslav Šída


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 04. 04. 2022