Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  MVDr. Pavel Halbich


  • * 10.05.1888 Jičín – † 13.07.1942 Mauthausen (Rakousko)


  • městský veterinární rada


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1915 sloužil jako veterinář u vozatajského praporu v Moravské Ostravě (do listopadu 1918), kde poznal i svou budoucí ženu Annu Lichnovskou.
   1919 povolán do československé armády, do ledna 1921 sloužil jako plukovní zvěrolékař u čs. horského dělostřeleckého pluku č. 201 na Slovensku.

   1941 pro účast v odboji zatčen, vězněn v Kounicových kolejích v Brně, a poté v koncentračním táboře Mauthausen, kde zahynul, údajně při pokusu o útěk.


  • bydliště

   Jateční 5 (dnes Rudná), Vítkovice


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola Jičín
   vyšší gymnázium Jičín
   Vysoká škola veterinární Vídeň (jen do 1914, studium přerušeno z důvodu vypuknutí 1. světové války)
   Vysoká škola veterinární Brno (do 1920, 1930 tamtéž obhájen titul MVDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (in memoriam)


  • zaměstnání

   Vítkovice, správce městských jatek (1922-1931)
   Moravská Ostrava, městské jatky, veterinář, zástupce ředitele jatek 1931-1939, pověřený řízením jatek 1939-1941

  • politická orientace

   člen Československé strany národně socialistické


  • hrob

   Hřbitov Zábřeh


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Brtník


  • partneři

   Anna Halbichová (Lichnovská)
   sňatek: 18.10.1919 Zábřeh (m. č. Ostravy)


  • děti

   Jaroslav Halbich
   Lenka Anna Neulsová (Halbichová)


  • ulice

   Rudná


  • stavby

   Městské jatky
   Porážková 3204


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Domovská matrika města Vítkovic, V. - Pavel Halbich


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 24. 03. 2022