Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. Adéla Kochanovská, DrSc.


  • * 8.3.1907 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 5.7.1985 Praha


  • jaderná fyzička, průkopnice rentgenografie, členka a korespondentka ČSAV, první profesorka ČVUT


  • rodné jméno

   Němejcová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   Československo: první žena jmenována profesorkou inženýrství na Českém vysokém učení technickém (1960)

  • zajímavé okolnosti

   Narodila se v rodině báňského inženýra, který přišel na Ostravsko z rodného Nepomuku (okr. Plzeň-jih), jako nejmladší ze tří dětí. Po maturitě (1926) na reformním gymnáziu v Plzni, kam se rodina přestěhovala, odešla do Prahy na Přírodovědeckou fakultu UK studovat matematiku a fyziku. Koncem 30. let se provdala za Dr. Ing. Ivana Romanoviče Kochanovského a měli syna Ivana, který později tragicky zemřel. Prof. A. Kochanovská působila téměř 25 let jako vysokoškolská pedagožka, přednášela na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě UK, je autorkou řady vědeckých článků, publikací, vysokoškolských skript a uznávanou průkopnicí rentgenografie.


  • vzdělání

   Reformní gymnázium Plzeň (maturita 1926)
   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (1926-1931)

  • vyznamenání a pocty

   Cena ČSAV (1952)
   Státní cena za vědu (1953)


  • dílo

   Zkoušení jemné struktury materiálu Röntgenovými paprsky (1943)
   skripta Radiokrystalografie
   vědecké články v domácím i zahraničním tisku


  • zaměstnání

   koncipientka v patentové kanceláři (1.7.1931-1932)
   výpočetní oddělení Všeobecného penzijního ústavu
   Fyzikálním výzkumný ústav Škodových závodů v Praze asi od 1934 (po válce se pracoviště přetransformovalo na Ústav fyziky pevných látek ČSAV)
   profesorka na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (1968-1980)


  • hrob

   Hřbitov sv. Prokopa, Nepomuk (okr. Plzeň-jih)


  • partneři

   Ivan Romanovič Kochanovský


  • děti

   Ivan Kochanovský


  • sourozenci

   František Němejc
   Jan Němejc


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 27. 04. 2022