Encyklopedie města Ostravy !!!

Smuteční oznámení Václav Stieber. Zdroj: Ostravan 21. 1. 1906

  Václav Stieber


  • * 30.08.1836 Rakovník – † 17.01.1906 Praha


  • důlní technik, ředitel Wilczkových dolů, starosta Slezské Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Zasloužil se o hlubokou modernizaci závodů Wilczkova těžířstva, které během jeho působení zvýšilo těžbu více než pětinásobně. Nechal rekonstruovat Důl MichalDůl Trojice, který se stal hlavním závodem celého těžířstva.
   Jako montanista se zabýval mj. užitím speciálních trhavin v prostředí ohroženém důlními plyny. Díky své odborné publikační činnosti se stal členem redakce Hornických a hutnických listů, prvního českého odborného časopisu na tomto poli.


  • čestný občan

   Polská Ostrava


  • vzdělání

   reálka Rakovník
   polytechnika Praha 1853-1856
   Báňská akademie v Příbrami, dvouletý kurs

  • vyznamenání a pocty

   Rytířský kříž řádu Františka Josefa (1894)


  • zaměstnání

   Báňská akademie v Příbrami, asistent 1858-1861
   státní doly na síru, Swoszowice, Halič, měřič 1861-1864
   Wilczkovo těžířstvo, měřič 1861, technický ředitel 1868-1894

   obecní výbor Slezské (Polské) Ostravy od 1870, od 1873 radní, 1879-1894 starosta

  • odborné a zájmové organizace

   předseda výboru Horní školy v Moravské Ostravě 1891-1894


  • obrazy

   img1826.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Václav Stieber


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 14. 04. 2022