Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Johann Kraus


  • * 04.05.1823 Tachov – † 24.04.1887 Moravská Ostrava


  • civilní inženýr, závodní architekt


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Syn stavitele. Od 40. let 19. století působil jako závodní stavitel ve Vítkovicích. V roce 1880 byl městem Moravskou Ostravou delegován jako znalec při provádění nivelace. V roce 1882 byl zvolen náhradníkem moravskoostravského obecního výboru.


  • zaměstnání

   Vítkovické železárny

  • politická orientace

   němečtí liberálové


  • prameny, literatura


  • partneři

   Sidonia Kraus (Erczly)


  • děti

   Miklosch Kraus


  • sourozenci

   Josef Kraus


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 21. 04. 2022