Encyklopedie města Ostravy !!!

Fiktivní podoba Jana Čapka ze Sán prchajícího z bitvy u Lipan 30. 5. 1434 (kresba Mikoláše Alše), Zdroj: Wikipedie

  Jan Čapek ze Sán


  • * asi 1390 Sány (okr. Kolín) – † 1452


  • husitský hejtman


  • zajímavé okolnosti

   Na počátku husitských válek bojoval Jan Čapek ze Sán ve vojsku Jana Žižky z Trocnova. Jako velitel sirotčích vojsk ovládl území v severních Čechách, jehož správním centrem byl hrad Ralsko. Po zdrcující porážce křižáků u Domažlic vtáhl v září 1431 se sirotčími vojsky do Slezska, kde uzavřel s Přemkem Opavským příměří. O rok později se zúčastnil jednání s polským králem Vladislavem a v roce 1433 podnikl s husitským vojskem výpravu do Prus proti řádu německých rytířů. V bitvě u Lipan 30. 5. 1434, kde byla polní vojska poražena vojsky panské jednoty, ustoupil se svými jednotkami ke Kolínu, kde kladli pronásledovatelům tuhý odpor. Nakonec bylo mezi oběma stranami podepsáno příměří. Jan Čapek nadále vystupoval jako hlava celého sirotčího svazu a zúčastnil se několika důležitých jednání.
   Následně se zabýval zajišťováním majetku, který získal v husitských válkách. Po soudním sporu však ztratil hrad Ralsko a přesunul se na severovýchodní Moravu, kde získal od Mikuláše Sokola z Lamberka hukvaldské panství. Odtud se ještě vypravil na vojenská tažení do Čech a Uher. Po návratu na hukvaldské panství vydal kupní smlouvu o prodeji Čertovy Lhotky (později Mariánských Hor). Následně začal být stíhán věřiteli a pohnán byl před moravský zemský soud v Olomouci.
   Poslední léta života se opět vrátil na válečná kolbiště v Polsku, Slezsku a Uhrách. Od roku 1452 o něm nemáme žádné zprávy. K roku 1453 se dozvídáme se, že vdova po Janu Čapkovi ze Sán prodala hukvaldskou zástavu Janu Talafúsovi .


  • obrazy

   img0559.jpg

   img0560.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Talafús z Ostrova


  • události

   7. 4. 1495
   Navrácení hradeb a příkopů do vlastnictví města Moravská Ostrava v roce 1495 24. 4. 1453
   Husitský hejtman Janu Talafús z Ostrova držitelem hukvaldského pantsví 22. 7. 1444
   Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) panošovi Janovi Studénkovi ze Studénky 16. 10. 1438
   Husitský hejtman Jan Čapek ze Sán vlastníkem hukvaldského panství (včetně Moravské Ostravy)


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 06. 02. 2019