Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  RNDr. Jiskra Saparová


  • * 18.9.1905 Zábřeh nad Odrou (m. č. Ostravy) – † 1990 Litovel (o. Olomouc)


  • profesorka, geoložka


  • rodné jméno

   Londýnová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se v rodině drobného živnostníka (kovářství a zámečnictví) Antonína Londýna a jeho ženy Štěpánky jako nejstarší ze čtyř dcer. Působila jako profesorka na gymnáziu v Opavě, Moravské Ostravě a v Litovli, kam patrně roku 1934 odešla z Ostravy. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor mineralogie a petrografie.


  • vzdělání

   Česká vyšší reálka Moravská Ostrava (maturitní zkouška 14. 6. 1923)
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno (promoce 1936)


  • dílo

   Disertační práce: Moravské křemeny po stránce krystalografické (1935)


  • zaměstnání

   České gymnázium v Opavě (1931-1933)
   Matiční gymnázium v Moravské Ostravě (1933-1934)
   Gymnázium J. Opletala v Litovli (1945-1960)


  • sourozenci

   Olga Londýnová


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 02. 06. 2022