Encyklopedie města Ostravy !!!

Fiktivní podoba Jana Talafúsa od malíře a grafika Karla Šimůnka, Zdroj: Wikipedie

  Jan Talafús z Ostrova


  • * asi 1410 východní Čechy – † před 1470


  • válečník, držitel hukvaldského panství


  • zajímavé okolnosti

   Jan Talafús (příjmení Talafús znamená vyzvědač) byl jedním z předních hejtmanů českých bratrstev, které po husitských válkách působily na území Horních Uher. Zde, pod velením Jana Jiskry z Brandýsa, po boku Petra Aksamita a dalších bratrských hejtmanů, sloužil v žoldu nezletilého krále Ladislava Pohrobka a jeho matky Alžběty Lucemburské. V době svého zahraničního působení se účastnil většiny důležitých vojenských operací a čtrnáct let vykonával funkci hejtmana na Rychnavě. Po návratu do Čech vstoupil do služeb Jana z Rožmberka, později pak do vojska krále Jiřího z Poděbrad pod vrchním velením Ctibora Tovačovského z Cimburka.
   Hukvaldské panství (včetně Moravské Ostravy) získal koupí od Hedviky, vdově po Talafúsově tchánovi, Janu Čapkovi ze Sán v roce 1453. K jeho držbě Moravské Ostravy se dochovala jediná zpráva v listině olomouckého kanovníka Martina z Dobřan z 26. dubna 1454, v níž husitský hejtman povoluje zřízení bočního oltáře ke cti sv. Cecílie v kostele sv. Václava.
   Od roku 1462 nejsou Talafúsovy osudy příliš známy. Pravděpodobně žil na Hukvaldech a nabízel své válečnické služby. Dostal se však do finanční tísně a na přelomu let 1465–1466 od něj olomoucký biskup Tas z Boskovic vykoupil ze zástavy Hukvaldy i Moravskou Ostravu.


  • obrazy

   img0561.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Čapek ze Sán


  • stavby

   Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
   Kostelní náměstí


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 06. 02. 2019