Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  František Srovnalík


  • * 5.8.1894 Dřevohostice (o. Přerov) – † 24.11.1967 Choryně (o. Vsetín)


  • římskokatolický kněz


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako nejmladší syn Františka Srovnalíka, stolaře v Thonetově továrně na ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem a Františky Srovnalíkové, roz. Sýtkové. Byl zakladatelem, předsedou a nejvýraznější postavou spolku Farní odbor charity Ludmila Přívoz, angažoval se při budování Katolického lidového domu v Přívoze a při opravách a modernizaci přívozského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. P. F. Srovnalík byl ctitelem Panny Marie Hostýnské, téměř každý rok vedl poutníky na Hostýn, sám navštívil roku 1937 poutní místa v Lurdech a Maria Zell. Dlouhá léta byl zpovědníkem přívozských sester a několik let vykonával bohoslužby v nemocniční kapli v Petřkovicích. Dne 9. 7. 1960 podal žádost Arcibiskupské konzistoři v Olomouci o penzionování ze zdravotních důvodů a s platností od 1. 9. 1960 mu bylo vyhověno, zůstal bydlet na faře v Přívoze. Jeho nástupcem na místě přívozského faráře se stal P. Emil Rašner. Od roku 1962 působil P. F. Srovnalík jako duchovní správce sester sv. Kříže v Choryni u Valašského Meziříčí, kde zemřel.


  • vzdělání

   Obecná škola v Dřevohosticích (1900-1905)
   České klasické gymnáziu v Kroměříži (maturitní zkouška 14. 7. 1913)
   Cyrilometodějská fakulta univerzity v Olomouci
   kněžské svěcení (25. 6. 1932)

  • vyznamenání a pocty

   Laus publica (1921, 1925, 1936)

  • jiné pocty

   čestné členství (Katolický lidový spolek Přívoz nebo Spolek vojenských vysloužilců Přívoz)


  • dílo

   Kulturně historická črta: K 25letému jubileu přívozského farního chrámu Páně 1899-1924
   příspěvky do novin (např. Ostravský kraj)


  • zaměstnání

   druhý (osobní) kaplan faráře Karla Petra v Přívoze (od 1. 8. 1917)
   farář v Přívoze (1932-1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Občanská záložna v Přívoze (člen představenstva)
   Katolický lidový spolek v Přívoze (jednatel, režisér, předseda a před likvidací místopředseda)
   Orel Přívoz (přísedící, vzdělavatel, místostarosta a starosta)
   Farní odbor charity Ludmila v Přívoze (zakladatel a jediný předseda)
   Katolický spolek hochů-ministrantů Legio Angelica
   Pohřební spolek Křesťansko-sociální lidová Svépomoc pro Přívoz a okolí
   Jednota sv. Prokopa, spolek pro postavení filiálního kostela v Přívoze (zakladatel)


  • hrob

   hřbitov v Dřevohosticích (o. Vsetín)


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 02. 06. 2022