Encyklopedie města Ostravy !!!

Hana Jungerová, Zdroj: Duch času 25. 12. 1937

  Hana Jungerová


  • * 4.11.1923 Moravská Ostrava – † 30.4.1943 Bergen-Belsen, Německo


  • krasobruslařka


  • národnost

   židovská

  • státní příslušnost

   Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se v rodině obchodníka s kožešinami Josefa Jungera a jeho ženy Bedřišky. Hana byla talentovanou krasobruslařkou, kterou v Ostravě trénovali bratři Josef a Alois Slívovi. Později se v krasobruslení zdokonalovala v Engelmanově škole ve Vídni, pod vedením trenéra Kutzera. Po dvou sezonách byla vyznamenána diplomem a svazovou medailí za složení zkoušky prvotřídnosti. Sportovní rubriky dobového tisku předpovídaly mladé ostravské krasobruslařce zářivou kariéru, kterou však přerušila II. světová válka. Pětičlenná židovská rodina 28. 4. 1939 utekla do Krakova (Polsko), odkud chtěla odcestovat do Kanady. Při bombardování polské vesnice Dorohusk (Lublinské vojvodství, o. Chełm) dne 15. 9. 1939 byl otec Josef Junger zasažen a téhož dne zemřel. Při dalším útěku byla Bedřiška Jungerová s dětmi zadržena a vrácena zpět do Krakova, kde se do roku 1942 zdržovali v ghetu. V říjnu roku 1942 byly děti Jindřich, Hana a Sonja poslány transportem do KT Bergen-Belsen, podle svědků všichni zemřeli v plynové komoře. Po válce Bedřiška Jungerová žádala o prohlášení svých dětí za mrtva. Dcera Hana byla prohlášena usnesením okresního soudu pro Ostravu-západ, odd. I. v Ostravě dne 28. 11. 1946, čís. M 100/46-8.


  • vzdělání

   Státní československé dívčí reformní reálné gymnázium ve Slezské Ostravě (od školního roku 1934/1935)

  • jiné pocty

   Diplom a zlatá medaile Rakouského krasobruslařského svazu


  • obrazy

   img1920.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 04. 08. 2023