Encyklopedie města Ostravy !!!

Příslušník čs. armádního sboru v SSSR npor. Rudolf Peška v roce 1945, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Ing. Rudolf Peška, DrSc., CSc.


  • * 25.4.1924 Záporoží (Ukrajina) – † 14.1.1996 Ostrava


  • ředitel Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (později Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda a koncernového podniku Vítkovice), příslušník Československého armádního sboru v SSSR


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1941 vstoupil do pomocného oddílu Rudé armády. Na počátku roku 1942 se přihlásil jako dobrovolník k 1. československému polnímu praporu v Buzuluku. Byl těžce raně v bitvě u Sokolova. Jako příslušník 1. čs. armádního sboru prošel frontu a účastnil se mj. ostravsko-opavské operace. Byl třikrát raněn.
   Ve funkci ředitele železáren se zasloužil o rozvoj podniku. Zavedena byla mj. výroba komponentů pro jaderné elektrárny. Prosadil také výstavbu památníku 2. světové války v Hrabyni, Paláce kultury a sportu Vítkovice (dnes Ostravar Aréna) a hotelu ATOM ve Vítkovicích (dnes Clarion Congress Hotel Ostrava).
   Po roce 1968 se stal představitelem normalizačního režimu v Ostravě. Byl rovněž členem orgánů KSČ (městského výboru KSČ, předsednictva krajského výboru KSČ a od roku 1971 členem Ústředního výboru KSČ a jeho národohospodářské komise). Byl také předsedou Krajského výboru Národní fronty v Ostravě.


  • vzdělání

   chemická průmyslová škola v Záporoží (studium ukončil po napadení SSSR Německem v roce 1941)
   Vysoká škola báňská v Ostravě

  • vyznamenání a pocty

   Laureát Státní ceny Klementa Gottwalda
   Řád Vítězného února
   Řád práce
   Řád Rudé hvězdy
   Řád bojového Rudého praporu
   Řád družby národů SSSR
   Řád republiky
   za účast v bojových akcích získal 19 medailí a vyznamenání


  • zaměstnání

   národní správce ve firmě Max Wender v Jablonci nad Nisou (1947–1948)
   od roku 1947 působil v těchto funkcích ve Vítkovických železárnách:
   zástupce vojenské správy (1947)
   vedoucí bezpečnostního oddělení (1948)
   od roku 1952:
   vedoucí oddělení technické spolupráce se zahraničím
   vedoucí odboru technických služeb
   vedoucí sekretariátu ředitele
   obchodní náměstek ředitele (od 1966)
   ředitel Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (1970–1979)
   ředitel Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda (od 1979)
   generální ředitel koncernového podniku Vítkovice (1981–1989)
   odchod do důchodu (1990)

  • politická orientace

   člen komunistické strany

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení zahraničních vojáků (předseda)
   Vědecká rada Vysoké školy báňské v Ostravě


  • hrob

   Ostrava-Vítkovice


  • obrazy

   img0566.jpg

   img0567.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 12. 02. 2019