Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Otto Steinhäusl


  • * 10.03.1879 České Budějovice – † 20.06.1940 Vídeň (Rakousko)


  • policejní rada


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Rakousko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1911 nastoupil k policejnímu komisařství v Moravské Ostravě, kde mu byla svěřena výstavba a organizace kriminální služby. Svého úkolu se zhostil na výtečnou, jeho zásluhou vzniklo údajně též fotografické a daktyloskopické oddělení a došlo ke zdokonalení evidencí trestaných a stíhaných zločinců.
   Během svého krátkého působení v Moravské Ostravě (1911-1913) zadržel také vůdce lupičské bandy, zločince Jančáka a Juřicu, kteří měli na svém kontě 40 vloupání.
   V úspěšné policejní kariéře pokračoval i v meziválečném Rakousku. Ve dvacátých letech však začal sympatizovat s nacisty, jimž umožňoval vstup do policejního aparátu. Přestože byl v roce 1934 informován o jimi připravovaném protistátním puči, během něhož byl mimo jiné zavražděn rakouský kancléř Dollfuss, neučinil nic, aby těmto tragickým událostem zamezil. Pro zanedbání služebních povinností byl proto ve zmíněném procesu odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře, již v roce 1936 se však ocitl opět na svobodě.


  • vyznamenání a pocty

   zlatý záslužný kříž


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   DigiArchiv SOA Třeboň
   matrika narození České Budějovice, Steinhäusl Wikipedie


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 08. 08. 2022