Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Leopold Kohut


  • * 10.11.1886 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 21.10.1952 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • úředník Regulačního sboru ostravského a městského stavebního úřadu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V souvislosti s vypuknutím 1. světové války byl postižen duševní chorobou, v jejímž důsledku ho dokonce v roce 1920 Okresní soud ve Slezské Ostravě zbavil svéprávnosti.
   Nedochoval se žádný doklad o tom, že by rozhodnutí o zbavení svéprávnosti bylo po r. 1920 zrušeno. Lze tedy předpokládat, že K. před všemi svými pozdějšími zaměstnavateli svůj zdravotní stav zatajil

   Během dalšího zaměstnání však už nedosáhl (nehledě na to, že byl uznáván jako matematik i jako kartograf) žádného služebního postupu, zůstal smluvním úředníkem bez nároku na definitivu.

   Podílel se na přípravě podkladů dvou velkých přejmenování ulic v letech 1931-1932 a 1945. Mj. byl autorem orientačního plánu města Moravské Ostravy, vydaného v roce 1932 u knihkupce Adolfa Perouta.


  • bydliště

   Jaklovecká 938/15, Slezská Ostrava


  • vzdělání

   reálné gymnázium Moravská Ostrava (maturita 1904)
   Vysoká škola báňská v Příbrami (2. státní zkouška 1908)


  • zaměstnání

   Kamenouhelné doly Orlová-Lazy (1909-1910)
   Hradecko-Kovljanská uhelná společnost / Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft (1911-1918)
   Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě (1923)
   Regulační sbor ostravský (úředník, 1924-1941)
   Městský úřad Moravská Ostrava, městský stavební úřad (1941-1949, úředník)


  • osoby

   Adolf Perout


  • ulice

   Jaklovecká


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   matrika narození Slezská Ostrava, Leopold Kohut Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Peroutova mapa


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 09. 08. 2022