Encyklopedie města Ostravy !!!

Obálka publikace Klitzner, Julius. Mähr.-Ostrau, das Tor Mitteleuropas. Zdroj: Archiv města Ostravy

  PhDr., ThDr. Julius Klitzner


  • * 07.08.1909 Doupov (okr. Karlovy Vary) – † 19.07.1945 Regensburg (Spolková republika Německo)


  • archivář, publicista, ředitel Archivu města Ostravy


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Reorganizoval městský archiv a muzeum, od 1942 začal vydávat Schriften des Stadtarchivs Mährisch Ostrau, uskutečnil výzkum ostraviensií v protektorátních a říšských archivech, výsledek tohoto bádání se však ne dochoval.


  • bydliště

   Těšínská 5, dnes ul. 28. října č. p. 106, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   gymnázium Doupov (1922-1930)
   Německá univerzita v Praze, teologický seminář (1930-1935, 1939 ThDr.), filozofická fakulta, obor dějepis němčina (1940-1941, PhDr. 1941)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   obecné a měšťanské školy na Chebsku a Karlovarsku (1935-1940, římskokatolický farář, učitel náboženství)
   Archiv hlavního města Prahy (praxe 1941-1942)
   Městské muzeum a Archiv v Moravské Ostravě (ředitel, 1942-1945)

  • politická orientace

   člen SdP, NSDAP

  • odborné a zájmové organizace

   Bund Deutscher Osten (Svaz Němců východu)


  • obrazy

   img1947.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   28. října


  • události

   11. 12. 1942
   Otevření městského archivu a muzea v roce 1942


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 16. 08. 2022