Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Melen, Zdroj: Památník Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích nad Ostravicí k 50. výročí založení sboru 1896–1946

  Josef Melen


  • * 4.2.1875 Kroměříž – † 6.4.1948 Janov (o. Bruntál)


  • řídící učitel, hasičský sborový a župní činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Rodák z Kroměříže působil jako učitel na mnoha školách v Kroměřížském okrese, rovněž byl propagátorem hasičské myšlenky, stál u založení několika sborů dobrovolných hasičů (např. v Cetechovicích, v Morkovicích). Aktivně se zapojil také do práce v župě kroměřížské č. 13 jako župní jednatel od roku 1908. V době I. světové války byl povolán k vojenské službě, ve které setrval až do 28. 10. 1918.
   Po přesídlení do Moravské Ostravy se 25. 9. 1926 přihlásil do právě se tvořícího českého Sboru dobrovolných hasičů Moravská Ostrava I, pracoval zde až do 30. 4. 1935, kdy se přestěhoval do Kunčic. V novém působišti se zapojil do místního hasičského sboru, zastával funkci vzdělavatele a později jednatele spolku. K datu 12. 12. 1945 se vzdal J. Melen své funkce ze zdravotních důvodů a s ohledem na vysoké stáří, nahradil jej Jaromír Pastrňák. Pro hasičský sbor pracovat nepřestal, vedl spolkovou kroniku. Zemřel v rodinném kruhu v Janově ve Slezsku roku 1948, pohřeb se konal 9. 4. 1948.


  • vzdělání

   Nižší gymnázium v Kroměříži
   Učitelský ústav v Kroměříži

  • jiné pocty

   Jmenován zakládajícím a čestným členem SDH v Nové Dědině u Kvasic (1918).


  • dílo

   Památník Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích nad Ostravicí ke 40. výročí založení sboru 1896–1936
   Památník Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích nad Ostravicí k 50. výročí založení sboru 1896–1946


  • zaměstnání

   učitel na různých školách v Kroměřížském okrese
   vojsko

  • odborné a zájmové organizace

   Hasičské sbory okresu Kroměříž:
   Sbor dobrovolných hasičů Cetechovice (1895–1898)
   Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina u Kvasic (1898–1903)
   Sbor dobrovolných hasičů Břest (1903–1907)
   Sbor dobrovolných hasičů Morkovice (1907–1908)
   Sbor dobrovolných hasičů Pačlavice (1908–1914)

   Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava I (1926–1935)
   Sbor dobrovolných hasičů Kunčice (1935–1945)


  • hrob

   hřbitov v Janově (o. Bruntál)


  • obrazy

   img1948.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 22. 08. 2022