Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Regent, Zdroj: tablo legionářů Kunčice, Sbírka fotografií Archivu města Ostravy

  Alois Regent


  • * 28.11.1896 Kunčice (m. č. Ostravy) – † 3.7.1917 Kyjev (Ukrajina)


  • legionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny zahradníka Josefa Regenta a jeho manželky Rozálie, kteří se přistěhovali do Kunčic z Kroměřížska. Od školního roku 1907/1908 navštěvoval Českou vyšší zemskou reálku v Moravské Ostravě, studium ukončil maturitní zkouškou v roce 1914.
   V době I. sv. války narukoval do armády, po nástupu na frontu se dostal do ruského zajetí a 18. 8. 1916 vstoupil do ruských legií. V této době si změnil své křesní jméno na Dimitrij. Zúčastnil se bojů u Zborova, 2. 7. 1917 byl smrtelně zraněn a následujícího dne zemřel, je pohřben v Kyjevě.


  • vzdělání

   Česká vyšší zemská reálka v Moravské Ostravě (1907–1914)


  • obrazy

   img1949.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Adamus
   Vilém Otáhal


  • rodiče

   Josef Regent


  • ulice

   Jeseninova


  • osoba na objektech

   Pamětní deska padlým legionářům - Vilém Otáhal, Alois Regent a Josef Adamus
   pamětní deska: Pamětní deska padlým hrdinům u Zborova


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 19. 08. 2022