Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Josef Regent


  • * 6.10.1871 Sulimov (o. Kroměříž) – † 28.9.1945 Frýdek (o. Frýdek-Místek)


  • zahradník, člen Sokola, předseda odborného živnostenského sdružení


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se na Kroměřížsku a po sňatku s Rozálií, roz. Polišenskou se přistěhoval do Kunčic. Vedl zahradnictví, účastnil se spolkového života v obci, působil v několika komisích Obecní rady v Kunčicích. Byl zakládajícím členem Sokola v Kunčicích, podporovatelem místního sdružení dobrovolných hasičů, členové živnostenského sdružení zahradníků jej zvolili svým předsedou. Spolu s manželkou vychovali dvě děti, Aloise a Františku. Syn Alois Regent byl členem Sokola Kunčice a legionářem, padl roku 1917 v bitvě u Zborova. Dcera Františka, nar. 3. 3. 1901 byla členkou Sokola Kunčice, roku 1919 byla zvolena místonáčelnicí ženského odboru a roku 1920 náhradnicí do výboru Sokola, téhož roku se zúčastnila VII. všesokolského sletu v Praze. Provdala se 11. 2. 1926 za Adolfa Šlechtislava Brantála z Frýdku (o. Frýdek-Místek) a měli spolu syna Jaromíra (23. 12. 1926-25. 1. 1954). Její manžel byl majitel drogerie, amatérský fotograf, vydavatel pohlednic (firma Abbegrafia-Brantál, Frýdek), spolumajitel knižního nakladatelství a přítel Petra Bezruče. Po manželově smrti převzala Františka Brantálová drogerii i vydavatelství pohlednic. Když onemocněl její otec, přestěhoval se k ovdovělé dceři do Frýdku. Josef Regent zemřel na zdravotní komplikace spojené s diabetem roku 1945, přežil svého syna i manželku.


  • zaměstnání

   zahradnictví v Kunčicích

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Kunčice (zakládající člen a předseda)
   Odborné sdružení zahradníků a milovníků zahradnictví, Moravská Ostrava (předseda)


  • děti

   Alois Regent


  • události

   19. 10. 1936
   Pohřeb Adolfa Brantála


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 13. 09. 2022