Encyklopedie města Ostravy !!!

František Rumpl, smuteční oznámení Policejního komisařství v Moravské Ostravě. Zdroj: Duch času 16. 3. 1922

  František Rumpl


  • * 10.6.1875 Kojetín (okr. Přerov) – † 15.03.1922 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • vrchní policejní rada, vedoucí Policejního komisařství v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Rumpl se snažil vždy jednat jako nestranný úředník nezatížený předsudky, a vysloužil si tak na Ostravsku velké uznání jak od Čechů. tak i od Němců, ze strany stran občanských i socialistických, což dokládají také ohlasy v tisku po jeho náhlém úmrtí. Byl charakterizován jako člověk, který dokázal obratně vyjednávat a urovnávat spory, což přispělo k jeho neobvyklé oblibě. Ostravský deník Duch Času o něm napsal: Jeho život jest legendou o "zlatém policistovi".


  • bydliště

   Moravská Ostrava, S. K. Neumanna 532/3 (1921)


  • vzdělání

   české gymnázium Kroměříž
   Univerzita Karlova Praha, právnická fakulta (1895-1902)

  • vyznamenání a pocty

   Válečný kříž pro občanské zásluhy II. třídy (1917)


  • zaměstnání

   Policejní ředitelství Brno (1902–1906)
   Policejní komisařství Moravská Ostrava (1906 policejní koncipista, 1909 policejní komisař, vedoucí politického referátu, 1916 vrchní komisař, od 1918 do 1922 vedoucí úřadu)

  • odborné a zájmové organizace

   Rakouský lodní spolek, pokladník


  • hrob

   rodinná hrobka Kroměříž


  • obrazy

   img1968.jpg

   img1967.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Buchar
   Jindřich Engelhart


  • ulice

   S. K. Neumanna


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   matrika narození Kojetín, František Rumpl Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   sčítací arch domu čp. 532 Moravská Ostrava Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   žádost ONV v Moravské Ostravě o převzetí policejního komisařství, adresovaná Františku Rumplovi


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 29. 08. 2022