Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. Lumír Pivovarský


  • * 4.11.1931 Mariánské Hory (m. č. Ostravy) – † 11.10.2014 Ostrava


  • sbormistr, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika. Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1966 založil Lumír Pivovarský na Pedagogické fakultě v Ostravě Vysokoškolský pěvecký sbor, jehož vedení se dlouhodobě věnoval. Vysokoškolský pěvecký sbor vystupoval v České republice i zahraničí. Pod jeho vedením se stal sbor laureátem mnoha soutěží.
   Vedle uměleckého vedení vysokoškolského sboru působil Lumír Pivovarský dlouhou dobu také jako jeden z dirigentů Pěveckého sdružení moravských učitelů a Pěveckého sboru Vítkovice.
   Po odchodu do důchodu v roce 207 založil a vedl pěvecký sbor Chorus Ostrava při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.
   Součástí jeho pedagogické činnosti bylo rovněž vedení sbormistrovských kurzů v Hranicích na Moravě. Často byl zván do porot mezinárodních sborových soutěží (Svátky písní Olomouc, Sborový festival v Jihlavě, Pražské sborové dny, Sborový festival v Banské Bystrici a jiné) a vedle umělecké a pedagogické činnosti vyvíjel také přednáškovou činnost na vědeckých konferencích a mezinárodních sympóziích.


  • cena města

   Ostrava (2012)


  • vzdělání

   gymnázium (1946–1950)
   Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (1950–1953) (učitelé mj. muzikologové Robert Smetana a Vladimír Gregor)


  • dílo

   skriptum: Základy sbormistrovské techniky (1986)


  • zaměstnání

   učitel na Střední pedagogické škole v Krnově (1953–1961)
   pedagog na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě (od 1991 Ostravské univerzity) (1961–1993 odborný asistent, 1993–1994 docent, od 1994 profesor)


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucí


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019