Encyklopedie města Ostravy !!!

JUDr. Antonín Táborský, advokát a obhájce v trestních věcech (1862–1936). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  JUDr. Antonín Táborský


  • * 02.08.1862 Valašské Meziříčí (okr. Vsetín) – † 18.12.1936 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • advokát, národní aktivista, veřejný činitel, kulturní pracovník, sběratel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po příchodu do Moravské Ostravy se zapojil do činnosti zdejší organizace české národní strany, vedle jiného se angažoval v úsilí o zřízení české vysoké školy na Moravě. Po vzniku republiky náležel ke stoupencům Čs. národní demokracie, později Národního sjednocení. Zasloužil se o rozvoj českého školství na Ostravsku, mj. se v době jeho předsednictví v Matici ostravské podařilo dosáhnout postátnění českého gymnázia.
   Proslul jako skvělý řečník a recitátor, vyvíjel přednáškovou činnost zaměřenou na oblast české národní kultury, v Národním domě pronesl např. přednášky o básnické tvorbě Svatopluka Čecha nebo o činnosti Václava Klimenta Klicpery, které zaznamenaly velkou posluchačskou odezvu. Přispíval k rozvoji českého kulturního života na Ostravsku.
   Ve svém moravskoostravském bytě a později ve slezskoostravské vile hostil české vědce, umělce, literáty, malíře, herce a pěvce, kteří sem zajížděli k přednáškám či zájezdním vystoupením. Pohostinnosti domu A. Táborského využili např. filozofové T. G. MasarykFrantišek Drtina, spisovatelé a literáti Jan Herben, Jaroslav Kvapil, František Herites, houslista a skladatel Jan Kubelík nebo herečky Hana KvapilováMarie Hübnerová. K jeho zálibám patřilo výtvarné umění, byl přispívajícím členem Krasoumné jednoty pro Čechy i Jednoty výtvarných umělců v Praze nebo Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně. Již na počátku 20. století začal budovat vzácnou sbírku děl V. Brožíka, A. Chittussiho, L. Marolda, J. Mařáka, M. Švabinského, J. Úprky, B. Knüpfera, J. Preislera, J. Obrovského, H. Schwaigera, A. Slavíčka, A. Mánese, A. Kalvody a další. Sbíral rovněž grafické listy, miniatury 18. století a knihy, zejm. z obrozenecké doby. Záliba v krásné literatuře, která ho pod vlivem prof. Františka Bílého provázela již od gymnaziálních let, z něj učinila vlastníka jedné z největších soukromých knihoven na Moravě, čítající přes dvanáct tisíc svazků, jejíž část po jeho smrti přešla do vlastnictví Domu umění v Moravské Ostravě. Osud umělecké sbírky není zcela zřejmý, údajně byla z velké části rozprodána v souvislosti s nákladnou léčbou a lázeňskými pobyty.
   Byl dvakrát ženat. Poprvé se oženil v roce 1892 v Olomouci s Olgou, roz. Cholavovou (* 1868), dcerou c. k. profesora na odpočinku Štěpána Cholavy, čímž se zároveň stal švagrem zemského advokáta Dr. J. Ambrose. Poté, co nečekaně brzy ovdověl, se v roce 1895 ve Slezské Ostravě podruhé oženil s Irmou (Marií Terezií) Hýbnerovou (* 1874), dcerou Ing. Josefa Hýbnera. Jejich manželství zůstalo bezdětné, měli adoptivní dceru.


  • bydliště

   činžovní dům Ing. Josefa Hýbnera, Moravská Ostrava, č. pop. 1111, Sokolská/Na Hradbách (od 1898)
   vila ve Slezské Ostravě, č. pop. 1010, Zámostní 58 (od 1904)


  • vzdělání

   gymnázium ve Valašském Meziříčí a v Přerově
   Právnická fakulta české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1881–1889)


  • zaměstnání

   advokátní koncipient u JUDr. Julia Ambrose a JUDr. Jana Žáčka v Olomouci
   samostatná advokátní praxe ve Valašském Meziříčí (1893–1895), Bohumíně (1895–1896) a Moravské Ostravě (1896–1936)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravský klub, jednatel
   Matice ostravská, člen výboru, předseda
   Občanská beseda
   Spolek ochotnického divadla
   tělocvičná jednota Sokol
   Pohorská jednota Radhošť
   Klub českých turistů
   Český akciový pivovar, člen správní rady
   Občanská záložna, člen dozorčí rady


  • obrazy

   img1999.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Hýbner


  • partneři

   Irma (Marie Terezie) Táborská (Hýbnerová)


  • stavby

   Dům umění
   Jurečkova 9/1750


  • události

   6. 4. 1902
   Přednáška T. G. Masaryka v Národním domě v roce 1902


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 12. 09. 2023