Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Schallenberger, nadučitel v Mariánských Horách. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Alois Schallenberger


  • * 26.01.1865 Tovačov (okr. Přerov) – † 13.11.1948 Ostrava


  • učitel, ředitel školy, národní aktivista, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny kloboučníka. Od září 1892 působil trvale na Ostravsku, nejprve na Obecné škole v Proskovicích, kde byl v lednu 1893 jmenován definitivním učitelem. Přestože dosáhl ve správě místní jednotřídky značného pokroku a zapojil se i do veřejného života obce (organizace vojenských veteránů a dobrovolných hasičů), narážel na časté kontroverze s místními bohatými sedláky, což jej nakonec přimělo ke změně působiště. V listopadu 1901 získal místo nadučitele na Obecné škole chlapecké v Mariánských Horách (dříve Čertova Lhotka), kde přispěl k rozvoji zejména českého národního školství v době rozsáhlé modernizace obce, završené jejím povýšením na město. Na přelomu 19. a 20. století se zde podařilo vybudovat čtyři mateřské školy, čtyři školy měšťanské, veřejnou obchodní školu pro chlapce a dívky, hudební školu, hornickou pokračovací školu, všeobecnou živnostenskou školu, kterou Alois Schallenberger od jejího založení roku 1903 po tři desetiletí řídil, později též odborné živnostenské školy kovodělnou a pro učně živnosti malířské a natěračské s dílenským vyučováním. V učitelské službě setrval do konce školního roku 1925/26.
   V největší české obci na Ostravsku, která si zároveň udržela i českou samosprávu, se významně angažoval ve veřejném životě. V Mariánských Horách se roku 1902 podílel na založení místní jednoty Sokola, zapojil se rovněž do práce dalších spolků, byl činný v obecním výboru a městské spořitelně. Vydal příruční mapu moravskoostravského okresního hejtmanství. Po vzniku ČSR se věnoval především sociálním záležitostem, stál v čele akce Čs. péče o dítě.


  • vzdělání

   státní gymnázium Přerov (maturita 1886)
   Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, klasická filologie (jeden semestr)
   učitelský ústav v Brně, učitelská zkouška (1888)
   učitelský ústav v Příboře, zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy (1891)


  • zaměstnání

   obecné školy v Nedakonicích a Topolné (okr. Uherské Hradiště), výpomocný učitel (od 1887)
   Obecná škola ve Staré Bělé, výpomocný učitel
   Obecná škola ve Frenštátě pod Radhoštěm, prozatímní podučitel (1889)
   Obecná škola v Palkovicích, prozatímní podučitel (1890–1891)
   Obecná škola v Tiché, podučitel (1891–1892)
   Obecná škola v Proskovicích, definitivní učitel (1892–1901)
   Obecná škola chlapecká v Mariánských Horách, nadučitel, ředitel (1901–1926)

  • odborné a zájmové organizace

   učitelský spolek Komenský
   Okresní školní rada v Moravské Ostravě
   Místní školní rada v Mariánských Horách, předseda (1922–1926)
   tělocvičná jednota Sokol v Mariánských Horách, pokladník, jednatel, cvičitel, vzdělavatel, náčelník, místostarosta i starosta
   Moravskoslezská sokolská župa, člen předsednictva


  • obrazy

   img2001.jpg

   img2000.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Matylda Schallenbergerová (Čížková)


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 30. 09. 2022