Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Hlas – časopis církevní ze dne 19. 11. 1911

  František Schenk


  • * 10.4.1874 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 16.11.1911 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • policejní strážník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny Alberta a Barbory Schenkových ve Slezské Ostravě a sloužil tamtéž jako policejního strážník. F. Schenk byl ženatý s Karolinou, roz. Smolkovou, sňatek uzavřeli 8. 8. 1903 ve Slezské Ostravě a měli tři děti (Anna, Bedřich a Bohuslav).
   Při výkonu služby dne 16. 11. 1911 byl spolu se svým kolegou Františkem Lubowským při obchůzce napaden. F. Schenk byl zastřelen, F. Lubowský byl postřelen. Po tragickém úmrtí živitele rodiny byla ve prospěch osiřelých dětí uspořádána sbírka. Jejich poručníkem se stal Vilém Heidenreich, policejní strážník ve Slezské Ostravě. Dobový tisk věnoval této tragické události velkou pozornost a čtenáři mohli sledovat průběh pátrání po pachateli.
   Ovdovělá matka se roku 1918 znovu provdala, jejím manželem se stal pekařský mistr ve Slezské Ostravě Ludvík Kanovský, svazek byl později rozloučen. Děti Františka Schenka vystudovaly, dcera Anna (nar. 1904) později pracovala jako úřednice v advokátní kanceláři ve Slezské Ostravě, syn Bedřich Schenk (nar. 1907) působil u Okresního soudu v Ostravě a nejmladší syn Bohuslav (nar. 1908) byl zaměstnán v městské spořitelně ve Slezské Ostravě jako úředník.


  • zaměstnání

   policejní strážník, Slezská Ostrava


  • obrazy

   img2002.jpg

   img2003.jpg img2115.jpg


  • děti

   Bedřich Schenk


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 15. 09. 2022