Encyklopedie města Ostravy !!!

Antonín Záviš v roce 1956. Zdroj: Archiv města Ostravy, fond: Záviš Antonín

  Antonín Záviš


  • * 6.6.1883 Místek (dnes část Frýdku-Místku) – † 15.8.1965 Ostrava (Mariánské Hory)


  • poslední náčelník Sokolské jednoty moravskoslezské, politický vězeň


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika. Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   A. Záviš byl od mládí členem Sokola. Nejprve v rodném Místku, pak v Přívoze a Mariánských Horách, kde místní jednotu v roce 1902 založil. Povyšoval také ve funkcích v TJ. Sokol. Byl náčelníkem jednoty v Mariánských horách, poté náčelníkem ostravského okrsku a nakonec starostou Sokolské župy moravskoslezské. Byl iniciátorem vybudování první závodní běžecké trati na Ostravsku na hřišti pod Hulváckým kopcem.
   V době nacistické okupace byl perzekvován.
   Ve funkci starosty Sokolské župy moravskoslezské působil rovněž v době komunistického převratu v únoru 1948.
   Jelikož se nesmířil s politikou KSČ namířenou proti sokolskému hnutí, stal se spoluautorem rezoluce "Odpor proti záměrnému protisokolskému tažení" odeslané 3. srpna 1948. Za toto prohlášení byl ještě tentýž rok držen šest měsíců ve vyšetřovací vyzbě. Proces, ve kterém A. Záviš figuroval s dalšími čtyřmi činovníky Sokola, byl jedním z prvním politických procesů v Ostravě.
   V říjnu 1948 byl po 46 letech aktivní činnosti v Sokole na příkaz akčního výboru Národní fronty v Ostravě z této organizace vyloučen.
   V důchodu byl určitý čas vedoucím kina Mír ve Vítkovicích.


  • vzdělání

   měšťanská škola v Místku
   pokračovací průmyslová škola v Místku

  • vyznamenání a pocty

   Suchardova plaketa čs. obce sokolské
   odznak Na stráž


  • dílo

   Závodivá tělesná cvičení prostá I. a II. díl.


  • zaměstnání

   diurnista u Okresního hejtmanství v Místku
   zaměstnanec Městského úřadu v Přívoze (1899–1900)
   zaměstnanec Městského úřadu v Mariánských Horách (od 1900), městský revident
   tajemník obecního úřadu v Polance nad Odrou (1902–1904)
   vrchní městský úřední revident v Moravské Ostravy (jmenován 1924)
   v roce 1929 penzionován z důvodů zdravotních potíží. Přesto dále vypomáhal na městském úřadě.

  • odborné a zájmové organizace

   TJ Sokol Místek
   TJ Sokol Přívoz
   TJ Sokol Mariánské Hory, náčelník, starosta
   náčelník ostravského sokolského okrsku
   náčelník Sokolské župy moravskoslezské (1918), náměstek náčelníka (1928–1929), starosta (1946–1948)
   náčelník ostravského okrsku Čs. atletické unie (1920–1921)


  • obrazy

   img2005.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 19. 09. 2022