Encyklopedie města Ostravy !!!

Andělín Hurt, učitel a ředitel školy (1861–1944). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Andělín Hurt


  • * 18.11.1861 Frenštát pod Radhoštěm (okr. Nový Jičín) – † 10.05.1944 Frenštát pod Radhoštěm (okr. Nový Jičín)


  • učitel, ředitel školy, vlastivědný pracovník, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny stolařského mistra a měšťana. Od roku 1883 působil na obecné škole v Moravské Ostravě, od 1894 byl odborným učitelem na měšťanské škole chlapecké. Vyučoval matematice, kreslení, krasopisu a rýsování, a to rovněž na průmyslové škole pokračovací, českém vyšším gymnáziu (od 1905) a v letech 1903-08 i na Horní škole v Moravské Ostravě. Prošel odbornými kurzy pro průmyslové školy pokračovací v Brně (1889), pro chlapecké ruční práce v Kladně (1893), pro ovocnářství a řízení školních zahrad v Troji (1895) či pro tělocvik (1897) a těsnopis (1902) v Praze. Byl soudním znalcem v oboru písma. V roce 1907 se neúspěšně ucházel o místo hlavního učitele při učitelském ústavu v Polské Ostravě. K 1. 12. 1910 byl jmenován ředitelem měšťanských škol v Zábřehu nad Odrou, kde řídil rovněž kurz pro vzdělávání učitelek ručních ženských prací a kurz pro pěstounky mateřských škol. Věnoval se historii Ostravska, zejména zdejšího školství.
   Účastnil se českého národního života v Moravské Ostravě, zapojil se do činnosti českých národních spolků. V roce 1896 se podílel v Moravské Ostravě na vzniku místního odboru turistického spolku Pohorská jednota Radhošť (PJR). Po rozkolu v řadách členstva a odchodu jeho části do Klubu českých turistů stanul v roce 1899 v čele moravskoostravské PJR. Významně se angažoval v charitativní činnosti turistického spolku, zaměřené na chudou školní mládež v horských vesnicích, a organizování tzv. vánočních nadílek.
   V roce 1926 přesídlil z Moravské Ostravy do rodného města. Jeho manželkou byla Zdeňka, roz. Hrabalová, dcera soukromého účetního a učitelka v Moravské Ostravě, s níž se oženil v září 1891 u sv. Ludmily na Královských Vinohradech (m. č. Prahy).


  • vzdělání

   C. k. ústav pro vzdělávání učitelů v Příboře (maturita 1883)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy, Příbor (1887)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy v matematicko-technickém oboru, Soběslav (1894)

  • jiné pocty

   uznání Zemské školní rady v Brně za dlouholetou a úspěšnou činnost pro zvelebení zpěvu, zvláště pak církevního (1910)
   pochvaly a uznání okresních školních rad v Místku a Moravské Ostravě (1893, 1901, 1905)


  • zaměstnání

   obecná škola v Moravské Ostravě, prozatímní podučitel (1883), definitivní podučitel (1887), učitel (1888)
   měšťanská škola chlapecká v Moravské Ostravě, odborný učitel (1894–1910)
   průmyslová škola pokračovací v Moravské Ostravě (1887–1910)
   měšťanské školy v Zábřehu nad Odrou, ředitel (1910–1926)
   živnostenská škola pokračovací v Zábřehu nad Odrou (1910–1926)

  • odborné a zájmové organizace

   tělocvičná jednota Sokol, cvičitel a náčelník
   Pohorská jednota Radhošť, jednatel, předseda
   pěvecký spolek Lumír, člen výboru, předseda


  • obrazy

   img2006.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   Horní škola


  • události

   26. 2. 1896
   Založení místního odboru Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě v roce 1896


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 26. 01. 2024