Encyklopedie města Ostravy !!!

Místodržitelský rada Dr. Karl Spengler (1854–1942). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Dr. jur. Karl Spengler


  • * 18.12.1854 Pest (m. č. Budapest, Maďarsko) – † 24.03.1942 Napajedla (okr. Zlín)


  • státní úředník, okresní hejtman, místodržitelský viceprezident, dvorní rada


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • nej...

   Ostrava: první moravskoostravský okresní hejtman

  • zajímavé okolnosti

   Byl synem c. k. setníka Haličského pěšího pluku č. 20.
   Jako místecký okresní hejtman měl významný podíl na vzniku nového Okresního hejtmanství v Moravské Ostravě, které zahájilo činnost 1. 9. 1900. Vypracoval v roce 1898 žádost s obsáhlým zdůvodněním potřebnosti moravskoostravského úřadu politické správy a navrhl jeho personální a organizační zajištění. Byl jmenován prvním okresním hejtmanem v Moravské Ostravě a současně byl povýšen do hodnosti místodržitelského rady. Ceněny byly zejména jeho zkušenosti, s nimiž zvládal řízení politické správy na Ostravsku v době mimořádného sociálního a nacionálního pnutí počátkem 20. století. Pozitivně hodnoceno bylo též jeho porozumění pro obchodní a živnostenské záležitosti a jeho schopnost nalézat kompromis mezi zájmy různých stran. Při výkonu své funkce nezapomínal ani na rozvoj školství a podporu kultury a vědy v moravskoostravském okrese.
   Z Ostravska odešel v roce 1908, kdy byl povolán k úřadu moravského místodržitele do Brna. Stanul nejprve v čele odboru pro obchodní a živnostenské záležitosti, v roce 1913 byl jmenován členem disciplinární komise při moravském místodržitelství a povýšen do hodnosti dvorního rady. V letech 1915–1918 stál jako viceprezident v čele místodržitelské kanceláře. Po vzniku ČSR nejprve nastoupil dlouhodobou dovolenou a následně byl penzionován, neboť se s ním z národnostních důvodů ve státní správě nové republiky nadále nepočítalo.
   Jeho manželkou se v lednu 1901 stala Marie, roz. Štréblová, dcera lékaře ve Veselí nad Moravou. Měli spolu syna Karla Mariu, který se narodil 1901 v Moravské Ostravě.


  • čestný občan

   Moravská Ostrava (1908)


  • vzdělání

   gymnázium ve Znojmě
   Právnická fakulta univerzity ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu Františka Josefa (1898)
   rytíř královského pruského Řádu červeného orla 3. třídy
   rytíř Řádu železné koruny 3. třídy
   Čestná medaile za 40 let věrné služby
   Válečný kříž za občanské zásluhy 1. třídy


  • zaměstnání

   moravské místodržitelství v Brně, konceptní praktikant (1877)
   Okresní hejtmanství v Šumperku (1878–1881)
   Okresní hejtmanství v Prostějově, okresní komisař (1881–1888)
   moravské místodržitelství v Brně, sekretář (1888–1890)
   Okresní hejtmanství v Hodoníně, okresní hejtman (1890–1895)
   Okresní hejtmanství v Místku, okresní hejtman (1895–1900)
   Okresní hejtmanství v Moravské Ostravě, okresní hejtman (1900–1908)
   moravské místodržitelství v Brně, přednosta V. departmentu, viceprezident (1908–1918)


  • obrazy

   img2454.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   1. 9. 1900
   Zřízení okresního hejtmanství v Moravské Ostravě 5. 3. 1898
   Ustavující valná hromada Obchodní a živnostenské banky v Moravské Ostravě v roce 1898


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 27. 09. 2022