Encyklopedie města Ostravy !!!

Theodor Gerlich, učitel a ředitel škol ve Vítkovicích (1859–1936). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Theodor (Bohdan) Gerlich


  • * 23.10.1859 Frenštát pod Radhoštěm (okr. Nový Jičín) – † 31.03.1936 Palkovice (okr. Frýdek-Místek)


  • učitel, ředitel školy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny frenštátského měšťana a tkalce.
   V roce 1897 přišel do Vítkovic, kde se ujal vedení českého základního školství, které se muselo prosadit proti jazykově německému školství, protežovanému Vítkovickým horním a hutním těžířstvem. Tehdy se podařilo ve Vítkovicích zřídit první českou veřejnou školu, jejímž ředitelem byl jmenován. Od školního roku 1910/11 byl vedle pětitřídní obecné školy též ředitelem soukromé měšťanské školy, vydržované Ústřední maticí školskou v Praze a od 1912 pak Vítkovickými železárnami. Kromě toho vedl ve Vítkovicích deset let dívčí průmyslovou školu pokračovací a patnáct let živnostenskou pokračovací školu pro učně. Současně po celou dobu spravoval i české mateřské školy. Za pedagogickou činnost se mu dostalo četných uznání a vyznamenání. K 31. 1. 1926 odešel do výslužby. Od roku 1929 žil v Palkovicích.
   Byl dvakrát ženat. S první manželkou Annou, roz. Křenkovou (* 1859, † 1916), dcerou frenštátského obchodníka, měl syna Josefa (* 1899) a dcery Annu (* 1887) a Svatavu (* 1905). Jeho druhou ženou se v lednu 1924 stala Emilie, roz. Zajícová (* 1885 Paskov), dcera chalupníka.


  • vzdělání

   německé reálné gymnázium v Příboře
   C. k. ústav pro vzdělávání učitelů v Příboře (maturita 1879)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy, Olomouc (1882)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy, Příbor (1902)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž, při příležitosti 50letého jubilea panování císaře Františka Josefa I. (1898)


  • zaměstnání

   obecná škola ve Frenštátě pod Radhoštěm, prozatímní podučitel (1879–1883)
   obecná škola v Kelči, definitivní učitel (1883–1884)
   jednotřídka v Trojanovicích, správce (1884–1888)
   obecná škola v Tiché, nadučitel (1888–1897)
   česká obecná škola ve Vítkovicích, nadučitel, ředitel (1897–1918)
   česká měšťanská škola ve Vítkovicích, ředitel (1910–1926)

  • odborné a zájmové organizace

   místecko-novojičínská učitelská jednota Komenský, místopředseda


  • obrazy

   img2040.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 30. 09. 2022