Encyklopedie města Ostravy !!!

Bruno Lindenthal. Zdroj: Archiv města Ostravy, osobní spis.

  Bruno Lindenthal


  • * 07.11.1883 Hrušov (m. č. Ostravy) – † 25.05.1950 Spolková republika Německo


  • vedoucí městský úředník, ředitel Magistrátu města Moravské Ostravy v období nacistické okupace


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Spolková republika Německo


  • zajímavé okolnosti

   Plynně ovládal rovněž český jazyk. Před rokem 1938, kdy se městský úřad členil na 20 referátů, byl jedním ze tří německých přednostů a patřil také k služebně nejstarším městským úředníkům. Po osvobození propuštěn ke dni 30. 4. 1945 z městských služeb, zřejmě nijak netrestán, v roce 1946 odsunut do americké okupační zóny v Německu.


  • bydliště

   Hrušov 171
   Moravská Ostrava, Gymnazijní (Bráfova) 1433/6
   Moravská Ostrava, Sokolská 12 (od 1931, v současnosti jde v důsledku přečíslování o dům 1536/36)
   Hrušov, U Odry 297


  • vzdělání

   obecná škola Hrušov
   německé gymnázium Moravská Ostrava (maturita 1904)
   Vídeňská univerzita, právnická fakulta


  • zaměstnání

   Zemské finanční ředitelství pro Slezsko, konceptní praktikant (1911-1912)
   Městský úřad Moravská Ostrava (1912-1941, 1912 konceptní úředník, 1915-1918 zástupce ředitele městského úřadu, 1920-1924 vrchní komisař a vedoucí referátu II starostenský úřad, 1924 vrchní právní rada, vedoucí referátu V živnostenský, vojenský a vyšetřovací)
   Magistrát města Moravská Ostrava (1941-1945, ředitel magistrátu, zástupce vrchního starosty Emila Beiera)

  • politická orientace

   NSDAP (od 1. 4. 1939), předtím bez členství v politických stranách

  • odborné a zájmové organizace

   členství v četných německých spolcích, výběrem:
   Deutscher Turnverein
   Ruderklub Oderhort (německý veslařský klub Hrušov)
   Nordmährerbund
   Beskidenverein
   Altvaterverein


  • obrazy

   img2026.jpg

   img2027.jpg img2028.jpg img2030.jpg img2029.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emil Beier


  • partneři

   Stefanie Lindenthal (Bezdek)
   sňatek: 3.10.1914


  • děti

   Margarethe Lindenthal
   Wilhelm Lindenthal
   Rosa Lindenthal
   Bruno Lindenthal


  • ulice

   Sokolská třída
   Bráfova


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   matrika sňatků Hrušov 1914 - Bruno Lindenthal Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   sčítání 1921, čp. 1433, Bruno Lindenthal FamilySearch


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 23. 09. 2022