Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdeněk Hejzlar, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  PhDr. Zdeněk Hejzlar


  • * 18.7.1921 Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou) – † 6.8.1993 Järfällä (Švédsko)


  • politik, ředitel Čs. rozhlasu, představitel Pražského jara, politolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Švédské království, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V době 2. světové války byl aktivní v odboji. V letech 1943-1945 byl vězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu a byl členem pracovního komanda ve Výmaru (Německo).
   Po válce byl funkcionářem Svazu české mládeže později Československého svazu mládeže. V 50. letech 20. století byl v rámci čistek, kdy byl označen za "pomocníka bandy Slánského" odsunut do Ostravy.
   Politicky se angažoval během Pražského jara. V červnu 1968 byl po rehabilitaci jmenován ústředním ředitelem Československého rozhlasu. Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. 8. 1968 do ČSSR se aktivně podílel na vysílání legálního rozhlasu, spolupracoval na organizaci tzv. Vysočanského sjezdu KSČ apod. V září 1968 byl zbaven všech funkcí.
   Po krátkém působení na velvyslanectví ve Vídni emigroval do Švédska. Zde pracoval v Ústavu pro mezinárodní politiku a angažoval se v levicových demokratických stranách. Patřil do skupiny okolo exilového časopisu Listy, který v roce 1970 pomáhal zakládat. Členem redakční rady tohoto časopisu zůstal i po listopadu 1989, kdy Listy začaly vycházet v Praze. Krátce byl členem České národní rady, ale do vlasti se již natrvalo nevrátil.


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola v Dobřanech (1927-1935)
   jednoroční učební kurz v Novém Hrádku (1935-1936)
   učitelský ústav v Hradci Králové (1936-1940)
   Univerzita Palackého v Olomouci (1959-1965)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pracovník v tkalcovské dílně svého otce (1940-1942)
   pomocný učitel (1942-1943)
   totální nasazení Dvůr Králové nad Labem, Duisburg, Düsseldorf (1943)
   předseda národního výboru v Dobřanech (1945-1946)
   tajemník Krajského výboru Svazu české mládeže v Hradci Králové (1945-1946)
   sekretář Ústředního výboru Svazu české mládeže v Praze (1945-1946)
   předseda Svazu české mládeže (1946-1949)
   předseda Československého svazu mládeže (1949-1952)
   poslanec Národního shromáždění (1948-1952)
   člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (1949-1952)
   místopředseda Světové federace demokratické mládeže (1949-1952)
   frézař v ČKD v Praze-Letňanech (1952)
   příslušník vojenských útvarů Pomocných technických praporech na dolech OKR (1953-1954)
   valcíř ve Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda (1956-1958)
   učitel na základní škole na Ostrčilové ulici v Moravské Ostravě (1958)
   zástupce ředitele na základní škole na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě (1959-1965)
   ředitel základní školy na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě (1965-1968)
   generální ředitel Československého rozhlasu (1968)
   člen předsednictva ÚV KSČ (1968)
   atašé velvyslanectví ČSSR ve Vídni (1968-1969)
   poslanec České národní rady (1969)
   pracovník Ústavu pro mezinárodní politiku ve Stockholmu (Švédsko) (1970-1987)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa 1939-1952 (vyloučen), 1968-1969 (vyloučen)

  • odborné a zájmové organizace

   Socialistická akademie


  • obrazy

   img0189.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 03. 07. 2023