Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Sbírkový dokument Historického oddělení Moravského zemského muzea (Evidenční list Václava Žilky, HO MZM, inv. č. S 11 096.jpg)

  Václav Žilka


  • * 19.9.1924 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 13.4.2007 Praha


  • flétnista, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V době nacistické okupace se V. Žilka zapojil do odbojové činnosti. Byl členem ilegální organizace "Odboj československé mládeže Brno-okolí", jejíž členskou základnu tvořila zejména mládež totálně nasazená na nucenou práci ve zbrojním průmyslu v Brně a jeho okolí. V zimě 1944-1945 se do odbojové činnosti zapojily i stovky chlapců a děvčat, povolaných na zákopové práce a budování obranných postavení německé armády. Václav Žilka působil jako velitel zpravodajské skupiny pro zhotovení plánů opevnění Brna a jižní Moravy v okrese Židlochovice-Vyškov.
   V roce 1973 založil na plzeňské konzervatoři soubor Collegium di flauti. Václav Žilka byl významným popularizátorem hry na flétnu, kterou propagoval také jako léčebný prostředek (program Léčebná píšťalka). V letech 1976–2003 pořádal každoroční výchovné programy s názvem Dřevěná píšťalka. Známé byly jeho programy v televizi (Veselé pískání) a rozhlase (Veselé pískání-zdravé dýchání). Od roku 1980 byl předsedou sekce Léčivá píšťalka při České hudební společnosti. V. Žilka se věnoval také koncertní a dirigentské činnosti. Vystoupil v řadě zemí a byl rovněž autorem několika knih a mnoha článků v odborném i denním tisku.


  • vzdělání

   nižší gymnázium v Kroměříži (1935–1939)
   studium hudby u Vladislava Brunnera v Moravské Ostravě
   konzervatoř v Brně (absolutorium 1946)
   Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947–1948, studium u flétnisty a skladatele Oldřicha Slavíčka)
   Akademie múzických umění v Praze (1948–1953)

  • vyznamenání a pocty

   3. cena Světového festivalu mládeže v Praze (1947)
   2. místo na Mezinárodní soutěži o cenu Antonína Rejchy v rámci Pražského jara (1953)
   řád Zlatého srdce Svazu invalidních (1968)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   hráč v hudebním souboru Českého lidového divadla v Brně (1944–1945)
   pedagog na konzervatoř v Brně (od 1945)
   hráč v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu Brno (1946–1952)
   hráč v souboru Brněnští komorní sólisté (posléze název změněn na Brněnské kvarteto) (1946–1950)
   hráč v Moravském dechovém kvintetu (1950–1952)
   hráč v Pražském duetu (1953–1968)
   pedagog na konzervatoři v Plzni (1960–1967)
   hráč v komorním souboru České filharmonie - České noneto (1952–1963)
   hráč v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu v Praze (1963–1987)


  • hrob

   Únětice u Prahy


  • poznámky

   Děkujeme za poskytnutí informací a dokumentu k odbojové činnost V. Žilky vedoucímu Historického odd. Moravského zemského muzea v Brně PhDr. Janu Břečkovi.


  • obrazy

   img1147.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Olga Žilková (Chudá)


  • děti

   Jarmila Svobodová (Žilková)
   Štěpán Žilka
   Veronika Žilková


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 13. 05. 2020