Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Evžen Friedl (1909–1954). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Evžen Friedl


  • * 22.05.1909 Sankt-Petěrburg (Rusko) – † 12.01.1954 Hostivice (okr. Praha-západ)


  • architekt, projektant, rada technické služby, městský stavební ředitel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny pražského obchodního příručího, jeho dědeček byl zlatníkem.
   Ve službách města byl od 15. 7. 1938, pracoval na odboru bytových a sídlištních pozemních staveb, vypracovával plány městských staveb, prováděl stavební dozor. Přivydělával si jako učitel stavebního oboru na odborné pokračovací škole. V letech 1939–1940 projektoval spolu s arch. Janem Jírovcem úpravy Národního domu pro potřeby českého divadla. V listopadu 1941 složil zkoušku civilního inženýra pro architekturu a pozemní stavitelství a v dubnu 1943 obdržel od Zemského úřadu v Brně oprávnění k provozování soukromé praxe. Od 1943 byl povolán k službě u Luftschutzpolizei do zákopové jednotky. Po válce převzal vedení plánovacího oddělení a provedl jeho reorganizaci, byl zastáncem státem řízeného centrálního plánování. Fungoval jako tlumočník pro komunikaci se sovětskou vojenskou správou. Opět ve spolupráci s arch. J. Jírovcem realizoval stavební úpravy městského divadla a navrhl Památník osvobození u Nové radnice se sochařskou výzdobou Augustina Handzela. V rámci dvouletého plánu projektoval soubor bytových domů na tehdejší Fochově a Muglinovské ulici v Přívoze (1946–1948). Z jeho podnětu došlo k ustavení Plánovací komise statutárního města Ostravy jako poradního a pomocného sboru, sestávajícího z více než stovky odborníků a zástupců jednotlivých subjektů zainteresovaných na územním plánování. V letech 1945–1946 byl pod jeho vedením vypracován směrný upravovací plán města Ostravy, založený na koncepci výstavby pásu satelitních sídlišť v prostoru západně a severozápadně od stávajícího města (tzv. Nová Ostrava). Při projektování tzv. pohotovostního hornického sídliště v Porubě, jehož výstavba byla zahájena v roce 1948, pravděpodobně zprostředkoval inspirační podněty čerpané z uspořádání zástavby u socialistických měst Sovětského svazu. 27. 2. 1948 byl s okamžitou platností jmenován přednostou referátu XIII Ústředního národního výboru v Ostravě, tzn. městského stavebního úřadu. V krajském ateliéru ostravského Stavoprojektu plnil úkoly při plánování a projektování sídlištní výstavby Ostravska v rámci první pětiletky, byl pověřen zpracováním územního plánu staré Ostravy. V té době se v Ostravě realizovaly ještě některé jeho pozdně funkcionalistické projekty, jako např. přístavba Nové radnice na Sokolské třídě (1948–1950) nebo budova Báňských projektů na Havlíčkově nábřeží (1950–1951), která již ale představovala přechod k socialistickému realismu.

  • příčina úmrtí

   Zemřel tragicky při havárii letadla Čs. aerolinií Douglas DC-3 Dakota OK-WDS, s nímž měl letět na lince z Prahy-Ruzyně do Ostravy, letoun se však za nepříznivého počasí zřítil při startu na katastru obce Hostivice.


  • vzdělání

   obecná škola v Praze na Rejdišti
   Státní reálka v Dušní ulici v Praze (maturita 1929)
   Vysoká škola strojní a elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze (dva semestry)
   Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze (1. státní zkouška 1932, 2. státní zkouška 1935)


  • zaměstnání

   České vysoké učení technické, ústav architektoniky, asistent (1938)
   Městský stavební úřad v Ostravě (1938–1948), technický komisař, vrchní technický komisař, zástupce ředitele, ředitel
   Stavoprojekt Ostrava (1949–1954), vedoucí technického útvaru, hlavní architekt

  • odborné a zájmové organizace

   Městská okrašlovací komise v Moravské Ostravě
   Inženýrská komora
   Ústřední svaz čs. výtvarných umělců, předseda krajského střediska
   Svaz čs. architektů


  • obrazy

   img2095.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Augustin Handzel


  • partneři

   Anna Friedlová-Kanczucká (Kanczucki)


  • děti

   Anna Friedlová
   Jan Friedl
   Mikuláš Friedl


  • ulice

   Muglinovská
   Sokolská třída
   Havlíčkovo nábřeží


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148 Nová radnice
   Prokešovo náměstí 8/1803 Divadlo Antonína Dvořáka
   Smetanovo náměstí 8a/3104


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2022