Encyklopedie města Ostravy !!!

Jaroslav Miska. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Jaroslav Miska


  • * 1.8.1921 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 17.3.1975 Ostrava


  • horník, generální ředitel Sdružení Ostravsko-karvinských dolů, politik KSČ


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Za druhé světové války byl aktivní v odboji. Po zatčení byl čtyři roky vězněn na různých místech v Německu a severním Norsku. Po návratu do ČSR začal od 16. října 1945 opět fárat na Dole Trojice.
   V roce 1945 se stal členem KSČ a členem a funkcionářem Svazu české mládeže. V době komunistického převratu v únoru 1948 byl členem lidových milicí.
   V druhé polovině 40. let 20. století se stal tzv. úderníkem, který překonával pracovní normy a zaváděl nové pracovní postupy. Díky tomu byl pozván k přednáškám na Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde přednášel jako první vyučující bez inženýrského diplomu.
   Ve volbách v roce 1960 byl zvolen do Národního shromáždění ČSSR za Severomoravský kraj. Mandát obhájil ve volbách v roce 1964. V Národním shromáždění zasedal až do konce jeho funkčního období v roce 1968. V tomto roce je uváděn jako jako invalidní důchodce a pro závažnou nemoc se nezúčastňoval jednání Národního shromáždění.
   Po federalizaci Československa byl kooptován roku 1969 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Orlová), kde setrval do konce volebního období, tedy do voleb v roce 1971.
   Zaváděl mnohdy originální, ale účinné metody práce a známá byla i jeho starost o sociální vymoženosti horníků.


  • vzdělání

   obecná škola ve Slezské Ostravě

  • vyznamenání a pocty

   Řád republiky (1951, tento řád obdržel jako první občan Československa)
   Laureát Státní ceny (1951)
   Hrdina socialistické práce (1960)
   Řád rudého praporu (1963)


  • zaměstnání

   ve věku 16 letech začal pracovat na Dole Trojice
   ředitel Dolu Eduard Urx v Petřkovicích (od roku 1955)
   ředitel dolu Julius Fučík (od roku 1959)
   generální ředitel Sdružení Ostravsko-karvinských dolů (1961–1967)
   poslanec Národního shromáždění (1960–1968)
   člen ÚV KSČ (1962–1971)
   člen předsednictva KV KSČ

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa


  • obrazy

   img2091.jpg

   img2092.jpg img2093.jpg img2094.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   11. 9. 1965
   Zahájení provozu hyperbarické komory v městské nemocnici v roce 1965


  • související odkazy

   Wikipedie
   heslo Jaroslav Miska na Wikipedii


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 10. 2022