Encyklopedie města Ostravy !!!

Drahomír Kolder. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Drahomír Kolder


  • * 29.12.1925 Heřmanice (m. č. Ostravy) – † 20.8.1972 Praha


  • Politik KSČ, jeden ze signatářů tzv. zvacího dopisu z roku 1968. Přední představitel tzv. normalizačního režimu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   V době 2. světové války se zapojil do ilegální činnosti. V roce 1945 vstoupil do KSČ.
   V roce 1962 stanul v čele stranické komise (takzvaná Kolderova komise), která se zabývala rehabilitacemi lidí stíhaných během stalinských čistek v 50. letech. Její činnost se ovšem týkala pouze pronásledovaných členů KSČ.
   Na XIII. sjezdu KSČ v roce 1966 patřil společně s pozdějšími politiky pražského jara (Alexander Dubček, Josef Smrkovský) k reformnímu křídlu, které kritizovalo ekonomický a politický styl vlády Antonína Novotného. V prosinci 1967 pak během klíčového zasedání předsednictva ÚV KSČ podpořil odchod Novotného z postu prvního tajemníka KSČ. V lednu 1968 byl jmenován předsedou pracovní komise ÚV KSČ, která v dubnu předložila akční program KSČ.
   Postupně se ovšem profiloval jako výrazný protireformně zaměřený politik. Zpočátku roku takticky spolupracoval s reformátory, ale později patřil do úzké skupiny konzervativních, protireformních funkcionářů KSČ, kteří sepsali tzv. zvací dopis, jenž předcházel invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Drahomír Kolder a Vasil Biľak byli jediní členové předsednictva ÚV KSČ, kteří nehlasovali pro rezoluci ÚV KSČ, jež odsuzovala vpád vojsk do ČSSR.
   Bezprostředně po invazi sice byl jako představitel prosovětské skupiny odstaven ze stranických funkcí Vysočanským sjezdem KSČ, ale s nástupem normalizace jeho politická kariéra pokračovala.


  • vzdělání

   obecná škola v Heřmanicích
   Vysoká škola politická ÚV KSČ (1952–1954)

  • vyznamenání a pocty

   Řád republiky


  • zaměstnání

   horník na Dole Doubrava (1940–1945)
   od roku 1945 pracovník Okresního výboru Svazu české mládeže
   pracovník Okresního výboru KSČ v Karviné
   pracovník oddělení průmyslu KV KSČ (1948–1950)
   vedoucí tajemník KV Československého svaz mládeže
   vedoucí tajemník Okresního výboru KSČ v Karviné
   vedoucí oddělení ÚV KSČ (1954–1958)
   vedoucí tajemník KV KSČ v Ostravě (1958–1962)
   člen předsednictva ÚV KSČ (1962–1968)
   obchodní rada velvyslanectví ČSSR v Bulharsku (od září 1968 do září 1969)
   poslanec Národního shromáždění ČSSR (1960–1969)
   poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR (1969–1972)
   Ministr – předseda Výboru lidové kontroly ČSSR (1969–1972)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa


  • obrazy

   img2088.jpg

   img2089.jpg img2090.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   11. 9. 1965
   Zahájení provozu hyperbarické komory v městské nemocnici v roce 1965


  • související odkazy

   Wikipedia
   heslo Drahomír Kolder na Wikipedii


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 10. 2022