Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Anna Friedlová-Kanczucká


  • * 07.05.1913 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 07.12.2004 Bílovec (okr. Nový Jičín)


  • architektka a urbanistka


  • rodné jméno

   Kanczucki

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česko-Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Byla dcerou horního správce jámy Louis ve Vítkovicích.
   Zastávala názor, že je nutno oddělit projekční práce od samotného provádění staveb. Proto hned po osvobození 1945 otevřela v Ostravě návrhovou a architektonickou kancelář, v níž začala vyvíjet urbanistickou činnost. Expoziturou Zemského národního výboru v Ostravě byla pověřena vypracováním regulačních plánů ve Slezsku, řešením upravovacích plánů obcí či provedením návrhů vzorných selských usedlostí. Její kancelář vypracovala též návrhy vzorných rodinných domků, činžovních domů pro dvouletý plán, škol, mateřských škol a jeslí. Byla členkou autorského kolektivu, který zvítězil v letech 1946–1947 v architektonické soutěži na projekt vzorného sídliště v Ostravě-Zábřehu (spolupráce O. Slabý, J. Štursa, J. Turek, V. Meduna). V rámci výstavby sídliště bylo mezi lety 1948–1950 realizováno celkem 15 třípatrových domů, které navrhla v duchu rozvinutého funkcionalismu. V Báňských projektech se věnovala návrhům vstupních objektů a sociálního zázemí dolů ostravsko-karvinského revíru (Rudý říjen, Stonava-jih, Stonava-sever; 1954–1963), učňovských domovů v Ostravě, Orlové a Karviné v rámci tzv. Lánské akce (1950), zdravotních středisek u Dolu Julius Fučík a Dolu Prezident Gottwald (1955–1960) nebo skleníku pro Ostravsko-karvinské doly – Rekultivace (1960–1963). Jako pracovnice Hutního projektu připravila pro Slezské muzeum v Opavě plány areálu Krajského arboreta v Novém Dvoře (m. č. Stěbořice, okr. Opava; realizováno 1965–1970). Provedeny byly rovněž její projekty přístavby podnikové rekreační chaty Hutního projektu v Jeseníku (1966), nezastřešeného zimního stadionu se saunou ve Studénce (1966-70) a školy s tělocvičnou v Trojanovicích (1972).


  • vzdělání

   Čs. státní reformní reálné gymnázium v Přívoze (1924–1932)
   Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze (1932–1937)


  • zaměstnání

   Báňské projekty Ostrava (1948–1963)
   Hutní projekt Ostrava (1963– )

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz čs. výtvarných umělců
   Svaz čs. (českých) architektů


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Evžen Friedl


  • děti

   Anna Friedlová
   Jan Friedl
   Mikuláš Friedl


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2022