Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Bitta. Zdroj: Na památku posvěcení nově vystavěného chrámu Páně v Michálkovicích zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Ostrava 1903.

  Jan Bitta


  • * 05.12.1828 Dolní Benešov (okr. Opava) – † 14.08.1904 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • slezskoostravský farář


  • státní příslušnost

   Prusko, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Byl velkým filantropem, proslul dobročinností. V roce 1875 založil školní nadaci pro chudé děti. V roce 1889 nechal vlastním nákladem vystavět budovu určenou pokračovací škole pro dívky a mateřské školy, a to na farním pozemku. Budova, známá později jako klášter, byla svěřena do správy sester řádu sv. Karla Boromejského.

   V roce 1887 se stal obětí loupežného přepadení ze strany nebezpečného zločince Antonína Šimáka, podařilo se mu však i za cenu zranění ubránit.

   V roce 1890 se dostal do konflikty s horníky, kterým odmítl sloužit mši na 1. máje, také se postavil proti slavení tohoto svátku vůbec, následkem čehož se fara stala objektem útoku, při němž byla v moci z 15. na 16. dubna 1890 vytlučena okna farní budovy.


  • bydliště

   římskokatolická fara Slezská Ostrava

  • čestný občan

   Slezská Ostrava


  • vzdělání

   gymnázium Těšín, Brno, Olomouc a pak opět Těšín, maturita na gymnáziu v Těšíně 1854
   Teologická fakulta C. k. Františkovy univerzity v Olomouci 1854-1858
   kněžské svěcení 11. 7. 1858

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž řádu Františka Josefa (1896)
   čestná medaile za 40leté služby

  • jiné pocty

   1882 biskupský rada
   1888 čestný kanovník
   1900 domácí papežský prelát


  • zaměstnání

   Slatina (okr. Nový Jičín), kaplan a administrátor (cca 1860-1862)
   Těšín, profesor náboženství (1862-1868)
   Domaslavice, farář (1868-1872)
   Slezská Ostrava, farář (od 1.12.1872)


  • hrob

   ústřední hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img2099.jpg

   img2104.jpg img2105.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   Hrob Jana Bitty


  • události

   4. 5. 1889
   Vysvěcení základního kamene první mateřské školy v Polské Ostravě (1889) 13. 5. 1887
   Přepadení slezskoostravské fary v roce 1887


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 03. 11. 2022