Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.


  • * 09.03.1929 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 09.04.2012 Lednice (okr. Břeclav)


  • vědec v oboru zahradnických produktů, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Byl žákem prof. Vladimíra Kyzlinka a hned po absolutoriu v roce 1952 začal působit v akademické sféře. Ve své vědecké činnosti se specializoval na oblast jakosti, zpracování a zužitkování zahradnických potravinových zdrojů (ovoce, zeleniny a výrobků z nich, jedlých květů, naklíčených semen) a jejich význam pro výživu člověka. Zabýval se velkovýrobními formami skladování, řízením posklizňového dozrávání plodové zeleniny, ochranou před nízkými teplotami, stresovými metabolity zeleniny, řízením mikroklimatu ve skladech apod. Výsledky jeho práce našly bohaté využití v rozvoji zahradnictví a konzervárenského průmyslu. Vytvořil teoretické základy nového studijního oboru – posklizňové technologie a fyziologie zahradnických produktů. Byl autorem nebo spoluautorem více než 25 knižních publikací, desítek původních vědeckých prací, výzkumných zpráv či referátů na konferencích a sympoziích, napsal přes tři stovky odborných a popularizačních textů a přednášek. Měl řadu kontaktů v akademické a podnikové sféře nejen v Československu, ale i v Polsku, Anglii, Rakousku, Německu a Sovětském svazu.
   Poté, co byl pro své občanské postoje po sovětské okupaci 1968 perzekvován, se uchýlil na Slovensko, kde našel uplatnění ve výzkumném a šlechtitelském ústavu v Hurbanovu. V 80. letech se zde podílel mj. na dvou desítkách projektů posklizňových středisek, skladů a chladírenských zařízení. Přednášel též na Vysoké škole zemědělské v Nitře a Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě, byl členem komisí pro obhajobu kandidátských prací na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po roce 1990 byl rehabilitován a jmenován profesorem.
   Jeho manželkou se v roce 1953 stala Božena, roz. Lauermanová (* 1932), technická laborantka. Měli spolu dvě děti, syna Vladimíra (* 1955), podnikatele, a dceru Ing. Helenu, provdanou Čádovou (* 1959), agronomku.


  • vzdělání

   České státní gymnázium v Ostravě
   Agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně
   Slovenská zemědělská univerzita v Nitře (doktorát věd)

  • vyznamenání a pocty

   bronzová plaketa Čs. akademie zemědělské (1979)
   stříbrná plaketa Čs. akademie zemědělské (1989)
   bronzová medaile odboru rostlinné výroby České akademie zemědělských věd (2010)


  • zaměstnání

   Vysoká škola zemědělská v Brně, asistent (1952), odborný asistent (1955), docent (1964), vedoucí katedry (do 1972)
   Výzkumný a šlechtitelský ústav zeleniny a speciálních plodin v Hurbanovu (Slovensko; 1972–1989)
   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, profesor (1990–1996)

  • politická orientace

   člen KSČ (1959–1969)

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. akademie zemědělská, místopředseda komise pro jakost rostlinných produktů
   Česká společnost chemická při ČSAV, odborná skupina pro potravinářskou a zemědělskou chemii
   Česká akademie zemědělských věd (od 2004 čestný člen)
   Společnost pro racionální výživu
   Česká společnost pro jakost
   International Society for Horticultural Science (Mezinárodní společnost pro zahradnické vědy)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Helena Kopcová (Tomisová)
   Emil Kopec


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 24. 11. 2022