Encyklopedie města Ostravy !!!

Arnošt Onderka, Zdroj: publikace 80 let PSMU, 1983

  Arnošt Onderka


  • * 8.12.1906 Veselíčko (o. Přerov) – † 25.4.1998 Radvanice (m. č. Ostravy)


  • učitel, pěvec a funkcionář Pěveckého sdružení moravských učitelů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Po studiích nastoupil roku 1926 učitelskou službu, v místě každého působiště založil nebo převzal vedení dětských pěveckých sborů (např. Spálov, Tršice, Petřvald). Svou pěveckou kariéru zahájil v mužském sboru Smetana v Karviné roku 1930, za tři roky přešel do smíšeného sboru Pod Těšínem v Orlové, odtud vedla jeho cesta do ostravského Komorního sboru při pěveckém spolku Záboj a ke spolupráci s Janem Šoupalem. Roku 1935 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde kromě zpěvu zastával také funkci jednatele, místopředsedy, tiskového referenta nebo předsedy (v čele sdružení stál 12 let). Publikoval v tisku články o sborovém zpěvu, vydával Zpravodaj Unie čes. pěveckých sborů a Informátor, určený pěveckým sborům Severomoravského kraje a rozmnožoval pro ně notové materiály, spolupracoval s rozhlasem. V pozdějším věku se stal členem místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Michálkovicích, zemřel roku 1998 v Radvanicích.


  • vzdělání

   Reálka v Lipníku nad Bečvou (o. Přerov) 1918-1925
   Abiturientský kurz Učitelského ústavu v Brně


  • dílo

   články o sborovém zpěvu v denním i odborném tisku (např. Nová Svoboda, Hudební rozhledy)
   Zpravodaj Unie čes. pěveckých sborů
   Informátor pěveckých sborů


  • zaměstnání

   učitel a vedoucí pěveckého sboru na školách (např. Karviná, Kroměříž, Ostrava)
   okresní osvětový inspektor v Ostravě 1945-1950
   vedoucí krajské kanceláře Estrádního a koncertního jednatelství 1950-1954
   programový a organizační pracovník Krajského domu kultury

  • odborné a zájmové organizace

   Mužský sbor Smetana v Karviné od 1930
   Smíšený sbor Před Těšínem v Orlové od 1933
   Komorní sbor při pěveckém spolku Záboj v Ostravě
   Pěvecké sdružení moravských učitelů od 1935-1973
   Unie čes. pěveckých sborů (místopředseda)
   Severomoravský oblastní výbor Unie čes. pěveckých sborů (předseda do r. 1981)
   Český zahrádkářský svaz, základní organizace Michálkovice (jednatel)


  • obrazy

   img2117.jpg

   img2118.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 29. 11. 2022