Encyklopedie města Ostravy !!!

Lev Prchala, Zdroj: Wikipedie

  Lev Prchala


  • * 23.3.1892 Polská (dnes Slezská) Ostrava (m. č. Ostravy) – † 11.6.1963 Feldbach (Rakousko)


  • armádní generál, účastník I. a II. odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Spolková republika Německo


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1916 byl Lev Prchala zajat v Rusku při brusilovské ofenzivě. Přihlásil se do čs. legií, v kterých absolvoval anabázi z Ukrajiny do Vladivostoku. Již v důstojnické hodnosti velel střetům s bolševickými vojsky a posléze byl pověřen jednáním se zástupci bolševických jednotek o příměří. V roce 1919 byl povýšen na plukovníka a v této hodnosti se navrátil v roce 1920 do Československa. V tomtéž roce byl jmenován delegátem čs. mírové mise v Paříži. V roce 1926 byl jmenován divizním generálem, v roce 1936 armádním generálem. V době mnichovské krize v roce 1938 byl jedním ze zastánců obrany republiky. V 1939 přešel do Polska a pokusil se vybudovat odbojové centrum stojící v opozici vůči Benešově vedení. Po nezdaru tohoto pokusu se Benešovi formálně podřídil, avšak po přesunu do Francie spolupracoval s tzv. Československou národní radou, která stála rovněž v opozici vůči E. Benešovi. Po pádu Francie se přesunul do Velké Británie. Po konfliktu s prezidentem Benešem byl postaven mimo činnou službu. Lev Prchala stanul v čele tzv. České národní jednoty, která společně s několika dalšími organizacemi odmítala Benešovo vedení.
   Po skončení 2. světové války se již do vlasti nevrátil a vytvořil exilový Český národní výbor. V roce 1945 byl zbaven hodnosti generála. Přesídlil do SRN. Jeho aktivity v exilu již širší odezvu nezískaly (zasazoval se mj. o návrat sudetských Němců do Československa).


  • vzdělání

   německé klasické gymnázium ve Frýdku (maturita 1911)
   vídeňská univerzita (studium práv nedokončil)
   Vysoká škola válečná v Paříži (1921–1923)

  • vyznamenání a pocty

   Medaile za statečnost, malá stříbrná
   Medaile za statečnost, velká stříbrná
   Vojenský záslužný kříž, III. třídy
   Řád svatého Vladimíra, IV. třídy s meči a mašlí
   Československý válečný kříž
   Řád za vynikající službu
   Řád čestné legie, V. třídy – rytíř
   Válečný kříž
   Válečný záslužný kříž
   Řád medvědobijce, II. třídy
   Medaile vítězství
   Československá medaile Vítězství
   Československá revoluční medaile
   Řád rumunské koruny, II. třídy - velkodůstojník
   Řád čestné legie, IV. třídy – důstojník
   Medaile Za vojenské zásluhy 1917
   Řád rumunské hvězdy, II. třídy s meči
   Řád bílého orla, II. třídy - velkodůstojník
   Kříž za chrabrost

  • jiné pocty

   Evropská cena Karla IV, udělovaná Sudetoněmeckým krajanským sdružením (1958)


  • zaměstnání

   vojenská služba u 97. pěšího pluku c. a k. armády v Terstu
   vojenská služba u 13. pěšího pluku c. a k. armády v Opavě (1914)
   velitel 12. pěší divize v Užhorodě
   podnáčelník Hlavního štábu v Praze (1931–1933)
   zemský vojenský velitel v Košicích (od 1933)
   velitel 4. polní armády (1938)
   velitel 3. polní armády (od 5. 10. 1938)
   ministr vnitra, financí a dopravy autonomní vlády Podkarpatské Rusi (leden–březen 1939)  • hrob

   lesní hřbitov v Mnichově (SRN)


  • obrazy

   img0594.jpg

   img0595.jpg


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 25. 02. 2019